Προπονητής/τρια ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής

Τίτλος Θέσης Προπονητής/τρια ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής
κωδικός θέσης DB157
Περιγραφή Προπονητής/τρια ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής