Τελευταίες Αναρτήσεις

Ο χρήστης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ALZHEIMER HELLAS δημοσίευσε στις 2017-02-21 02:42:45
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή: Web & android developing. Aνάπτυξη ηλεκτρονική έκδοση του ADAS που πρόκειται να αναπτυχθεί και θα έχει τόσο μορφή ιστοσελίδας όσο και εφαρμογής android.
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ δημοσίευσε στις 2017-02-02 04:19:27
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Περιγραφή: Πληροφορική
περισσότερα
Ο χρήστης 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2017-01-31 10:00:01
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης EXNET HELLAS δημοσίευσε στις 2017-01-05 04:57:22
Τίτλος Θέσης: YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Περιγραφή: Προγραμματισμός php,html,mysql,διαχείρηση προγραμματων joomla,opencart,wordpress,ενημέρωση προγραμμάτων και τρόποι καταχώρησεις σε αυτά.
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2017-01-03 10:00:01
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενικά καθήκοντα
περισσότερα
Ο χρήστης 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2017-01-03 10:00:01
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΣΚΑ" δημοσίευσε στις 2016-12-26 10:29:20
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-12-26 02:10:55
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2016-12-26 02:08:39
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΏΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2016-12-26 02:06:49
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Βιβλιολογείο δημοσίευσε στις 2016-12-26 02:01:38
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Βιβλιολογείο δημοσίευσε στις 2016-12-26 01:58:48
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Βιβλιολογείο δημοσίευσε στις 2016-12-19 12:26:09
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Επιβλέπων δημοσίευσε στις 2016-12-18 10:01:09
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πρακτικής Άσκησης ΤΜΠΤ
Περιγραφή: Γενική Θέση πρακτικής άσκησης για θέσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ΑΤΛΑΣ.
περισσότερα
Ο χρήστης ΑΦΟΙ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΟΕ PC SPA δημοσίευσε στις 2016-12-09 03:06:51
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-11-30 07:47:35
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Μηχανολόγου
Περιγραφή: Θέση που δεν έχει ακόμη καταγραφεί από το ΑΤΛΑΣ
περισσότερα
Ο χρήστης 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:47:52
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:41:21
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2016-11-09 03:55:25
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενικά καθήκοντα
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-11-04 05:15:09
Τίτλος Θέσης: Web Developer
Περιγραφή: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:22
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:13
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:09
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:11:53
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:04:41
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. δημοσίευσε στις 2016-10-04 10:00:07
Τίτλος Θέσης: Web - Mobile developer
Περιγραφή: Καλή γνώση τεχνολογιών Web (HTML5/CSS/Javascript/AJAX). Προγραμματισμό σε iOS ή/και Android Εξοικείωση με τα web standards. Πρόσθετα προσόντα: Eμπειρία σε CMS (Wordpress, Joomla, Drupal) και σε PHP framework (Yii, CakePHP, Zend). Γνώση jQuery και Twitter boostrap ή άλλου παρόμοιου CSS framework. Εμπειρία σε Linux συστήματα. Καλή γνώση Αγγλικών.
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-09-12 12:03:14
Τίτλος Θέσης: Προγραμματιστής
Περιγραφή: Περιγραφή θέσης: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης ΑΦΟΙ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΟΕ PC SPA δημοσίευσε στις 2016-09-12 11:55:18
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. δημοσίευσε στις 2016-08-15 02:43:39
Τίτλος Θέσης: Web - Mobile developer
Περιγραφή: Καλή γνώση τεχνολογιών Web (HTML5/CSS/Javascript/AJAX). Προγραμματισμό σε iOS ή/και Android Εξοικείωση με τα web standards. Πρόσθετα προσόντα: Eμπειρία σε CMS (Wordpress, Joomla, Drupal) και σε PHP framework (Yii, CakePHP, Zend). Γνώση jQuery και Twitter boostrap ή άλλου παρόμοιου CSS framework. Εμπειρία σε Linux συστήματα. Καλή γνώση Αγγλικών.
περισσότερα