Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου ή email με τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη (Κεντρική Δράση) του έργου.

Θα πρέπει να βρείτε το άτομο από την ανωτέρω λίστα που έχει τη γραμματειακή υποστήριξη για το συγκεκριμένο Τμήμα σας και να επικοινωνήστε μαζί του.