***Οδηγός εγγραφής για τους Φοιτητές***

Τελευταίες Αναρτήσεις

Ο χρήστης Επιβλέπων δημοσίευσε στις 2016-12-18 10:01:09
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πρακτικής Άσκησης ΤΜΠΤ
Περιγραφή: Γενική Θέση πρακτικής άσκησης για θέσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ΑΤΛΑΣ.
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2016-12-09 03:06:51
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-11-30 07:47:35
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Μηχανολόγου
Περιγραφή: Θέση που δεν έχει ακόμη καταγραφεί από το ΑΤΛΑΣ
περισσότερα
Ο χρήστης 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:47:52
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:41:21
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2016-11-09 03:55:25
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενικά καθήκοντα
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-11-04 05:15:09
Τίτλος Θέσης: Web Developer
Περιγραφή: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:22
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πρακτικής Άσκησης
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:13
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:09
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:11:53
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:04:41
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. δημοσίευσε στις 2016-10-04 10:00:07
Τίτλος Θέσης: Web - Mobile developer
Περιγραφή: Καλή γνώση τεχνολογιών Web (HTML5/CSS/Javascript/AJAX). Προγραμματισμό σε iOS ή/και Android Εξοικείωση με τα web standards. Πρόσθετα προσόντα: Eμπειρία σε CMS (Wordpress, Joomla, Drupal) και σε PHP framework (Yii, CakePHP, Zend). Γνώση jQuery και Twitter boostrap ή άλλου παρόμοιου CSS framework. Εμπειρία σε Linux συστήματα. Καλή γνώση Αγγλικών.
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-09-12 12:03:14
Τίτλος Θέσης: Προγραμματιστής
Περιγραφή: Περιγραφή θέσης: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2016-09-12 11:55:18
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. δημοσίευσε στις 2016-08-15 02:43:39
Τίτλος Θέσης: Web - Mobile developer
Περιγραφή: Καλή γνώση τεχνολογιών Web (HTML5/CSS/Javascript/AJAX). Προγραμματισμό σε iOS ή/και Android Εξοικείωση με τα web standards. Πρόσθετα προσόντα: Eμπειρία σε CMS (Wordpress, Joomla, Drupal) και σε PHP framework (Yii, CakePHP, Zend). Γνώση jQuery και Twitter boostrap ή άλλου παρόμοιου CSS framework. Εμπειρία σε Linux συστήματα. Καλή γνώση Αγγλικών.
περισσότερα
Ο χρήστης Athens Technology Center (ATC) δημοσίευσε στις 2016-08-12 12:49:00
Τίτλος Θέσης: Ανάπτυξη ιστοχώρων και web εφαρμογών με τη χρήση WordPress
Περιγραφή: Υλοποίηση στατικών σελίδων με τη χρήση HTML / CSS Ανάπτυξη διαδραστικών εφέ για web με χρήση JavaScript και jQuery
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2016-08-12 01:37:38
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Περιγραφή: Πληροφορική
περισσότερα
Ο χρήστης ΙΠΤΗΛ δημοσίευσε στις 2016-08-09 06:34:00
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή: Αποτίμηση μεθόδων και συστημάτων εξαγωγής και αναζήτησης πολυμεσικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Αποτίμηση τεχνικών εντοπισμού γεγονότων και κοινοτήτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης, όπως ομαδοποίηση (clustering) και ταξινόμηση (classification).
περισσότερα
Ο χρήστης ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε στις 2016-08-09 06:12:56
Τίτλος Θέσης: διαχειριστής ΙDS και CMS
Περιγραφή: διαχείριση και ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας του ξενοδοχείου (www.eloundavillas.com) μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος CMS (Content Management System), επαφή και διαχείριση των ηλεκτρονικών καναλιών που χρησιμοποιεί η εταιρία και των IDS (INTERNET DISTRIBUTION SYSTEMS), εξοικείωση με το ξενοδοχειακό πρόγραμμα κρατήσεων Fidelio Suite 8.
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ δημοσίευσε στις 2016-08-09 06:09:33
Τίτλος Θέσης: Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Πληροφορική - εφαρμογές - δημιουργικά εργαστήρια 3d printer Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Εισαγωγή εγγραφών στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης Εξυπηρέτηση κοινού Ψηφιοποίηση δίσκων βινυλίου Δημόσιες Σχέσεις - Δελτία Τύπου Studio ηχογράφησης
περισσότερα
Ο χρήστης ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ m δημοσίευσε στις 2016-08-09 06:06:30
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περισσότερα
Ο χρήστης Tsakiristech δημοσίευσε στις 2016-08-02 06:54:29
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής
Περιγραφή: Πληροφορική
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ δημοσίευσε στις 2016-08-02 03:50:02
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Περιγραφή: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ https://www.iit.demokritos.gr/iis/subjects
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-08-01 08:57:16
Τίτλος Θέσης: Προγραμματιστής
Περιγραφή: Περιγραφή θέσης: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIDAVO A.E. δημοσίευσε στις 2016-08-01 02:02:19
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Η/Υ
Περιγραφή: Ανάπτυξη mhealth εφαρμογών (mobile applications) σε android και/ή IOS για τις ολοκληρωμένες λύσεις της εταιρίας Vidavo Α.Ε. .
περισσότερα
Ο χρήστης ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΕ δημοσίευσε στις 2016-07-31 09:55:11
Τίτλος Θέσης: Systems & Network Engineer - Intelli Solutions SA
Περιγραφή: Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με πληροφοριακά συστήματα, υποδομές, δίκτυα και υλικό υπολογιστικών συστημάτων. Απαιτείται εκτεταμένη γνώση και εμπειρία σε δίκτυα και υλικό υπολογιστών. Ο υποψήφιος πρόκειται να εμπλακεί σε θέματα υποδομής και δια-λειτουργικότητας εφαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εντοπίζονται με την περιγραφή Network Engineer και Systems Engineer.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-07-27 10:45:04
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Template
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ
περισσότερα
Ο χρήστης Γ.ΣΙΟΥΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ δημοσίευσε στις 2016-07-27 04:48:10
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής
Περιγραφή: Προγραμματιστής για ανάπτυξη εφαρμογών
περισσότερα