background image

10 | 

9 4

 

 

3.4

 

Αρχείο Εισόδου ........................................................................................... 48

 

3.4.1

 

Περιγραφή εισόδου Κυκλωματικών Στοιχείων στο αρχείο .dot .............. 48

 

3.4.2

 

Περιγραφή εισόδου Διασυνδέσεων ........................................................ 49

 

3.5

 

Εισαγωγή των στοιχείων σε τμήματα .......................................................... 53

 

3.6

 

Τμηματοποίηση του χώρου και υπολογισμός των φυσικών  μεγεθών .......... 54

 

3.7

 

Γενετικός αλγόριθμος και βελτιστοποίηση .................................................. 57

 

3.7.1

 

Αρχικός Πληθυσμός .............................................................................. 57

 

3.7.2

 

Εισαγωγή των στοιχείων στον καμβά .................................................... 58

 

3.7.3

 

Καλωδίωση ........................................................................................... 59

 

3.7.4

 

Εγκυρότητα γειτονικών κόμβων  - Περιορισμοί Logisim ....................... 61

 

3.7.5

 

Υπολογισμός της συνάρτησης αξιολόγησης (Fitness Function) ............. 63

 

3.7.6

 

Επιλογή (Selection) ............................................................................... 65

 

3.7.7

 

Διασταύρωση (Crossover) ..................................................................... 66

 

3.7.8

 

Μετάλλαξη (Mutation) .......................................................................... 66

 

4.

 

Εκτέλεση και αποτελέσματα ........................................................................... 68

 

4.1

 

Αποτελέσματα για διάφορες πιθανότητες μετάλλαξης και διασταύρωσης .... 71

 

4.2

 

Κατανάλωση μνήμης ................................................................................... 83

 

4.3

 

Αποτυχίες δημιουργίας κυκλώματος............................................................ 83

 

5.

 

Μετρικές κώδικα και προδιαγραφές συστήματος ............................................ 85

 

5.1

 

Κυκλωματική πολυπλοκότητα (Cyclomatic complexity) ............................. 85

 

5.2

 

Μετρικές πηγαίου κώδικα ........................................................................... 85

 

5.3

 

Χαρακτηριστικά  του συστήματος ............................................................... 87

 

6.

 

Συμπεράσματα και βελτιώσεις για το μέλλον .................................................. 88

 

6.1

 

Σύνοψη ....................................................................................................... 88

 

6.2

 

Βελτιώσεις για το μέλλον ............................................................................ 89

 

6.2.1

 

Προσαρμοστικός Γενετικός Αλγόριθμος (Adaptive Genetic Algorithm) 89

 

Παράρτημα Α – Οδηγίες εγκατάστασης και παραδείγματα χρήσης ........................... 90

 

Παράρτημα Β - Αναλυτική λίστα αποδεκτών κυκλωματικών στοιχείων με τα 

χαρακτηριστικά τους ............................................................................................................ 90

 

Βιβλιογραφία ........................................................................................................... 93