background image

63 | 

9 4

 

 

 

Το  Logisim  επιτρέπει  τα  καλώδια  να  περνούν  μέσα  από  τα  κυκλωματικά  στοιχεία 

αλλά εμείς για λόγους αισθητικής αποφασίσαμε να μην το επιτρέψουμε. 

 

Εικόνα 34: Το Logisim επιτρέπει σε ένα καλώδιο να περνάει μέσα από τα κυκλωματικά στοιχεία, αλλά 

εμείς το απαγορεύσαμε για λόγους αισθητικής

 

Άρα  οι  περιορισμοί  για  τους  έγκυρους  γειτονικούς  κόμβους  για  την  αναζήτηση  Α* 

προκύπτουν από τα παραπάνω. 

 

 Δηλαδή: 

Α)  Να  μην  είναι  σημεία  άλλου  αντικειμένου  εκτός  μόνο  από  το  τελικό  σημείο  στο 

αντικείμενο στόχο. 

Β) Οι καλωδιώσεις να διασχίζουν άλλες καλωδιώσεις μόνο κάθετα. 

 

3.7.5  Υπολογισμός της συνάρτησης αξιολόγησης (Fitness Function) 

 

Αυτή  η  μελέτη  βασίστηκε  σε  βασικούς  κανόνες  σχεδιασμού  σχηματικών  ψηφιακών 

κυκλωμάτων. Μετά την εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών μιας αποδεκτής σχεδίασης,