background image

48 | 

9 4

 

 

-MU:[  1>  double  >  0]:  Περιγράφει  την  πιθανότητα  μετάλλαξης  ενός  γονιδίου  κατά  την 

διασταύρωση στον γενετικό αλγόριθμο. 

 

3.4 

Αρχείο Εισόδου 

 

Στο αρχείο εισόδου έχουμε δύο τμήματα που διαχωρίζονται μεταξύ τους με ετικέτες. 

Στο  πρώτο  τμήμα  ορίζονται  τα  κυκλωματικά  στοιχεία  και  στο  δεύτερο  οι  διασυνδέσεις.  Η 

σειρά  είναι  αυστηρή  διότι  οι  διασυνδέσεις  σχετίζονται  με  τo  είδος  και  το  πλήθος  των 

στοιχείων. Κάθε ένα από τα παραπάνω ορίζεται σε ξεχωριστή σειρά. 

 

3.4.1  Περιγραφή εισόδου Κυκλωματικών Στοιχείων στο αρχείο .dot 

 

Για να ορίσουμε ένα κυκλωματικό στοιχείο εισάγουμε το όνομα του και μετά μέσα σε 

αγκύλες  τα  χαρακτηριστικά  του,  τα  οποία  είναι  προαιρετικά.  Τα  χαρακτηριστικά 

διαχωρίζονται  μεταξύ  τους  με  υποδιαστολή.  Αν  δεν  οριστούν  χαρακτηριστικά  τότε 

ενεργοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές τους που είναι αυτές που ορίζονται και στο Logisim 

σαν  προεπιλογή,  εκτός  από  το  χαρακτηριστικό  inputs  (αριθμός  εισόδων)  που  η 

προεπιλεγμένη τιμή για το συγκεκριμένο λογισμικό είναι η μικρότερη αποδεκτή τιμή ενώ για 

το  logisim  είναι  κάποια  ενδιάμεση.  Με  τον  διακόπτη  –LB  μπορούμε  να  εισάγουμε  μία 

βιβλιοθήκη  κυκλωμάτων  τα  οποία  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  στο  αρχείο  με  το 

αντίστοιχο όνομα του κυκλώματος. 

 

Π.χ.  Αν  θέλουμε  να  ορίσουμε  μια  πύλη  AND  με  δύο  εισόδους,  μετά  μία  NOR  με 

πέντε  εισόδους  και  μετά  ένα  custom  κύκλωμα  με  όνομα  «CustomCircuitFromLirary»  που 

φτιάξαμε και βάλαμε στην βιβλιοθήκη, τότε θα γράψουμε στο αρχείο .dot 

//1. Components 

AndGate 

NorGate[inputs=5] 

CustomCircuitFromLirary