background image

 

41 

 

 

Σχήμα 20 Απεικόνιση της σειράς υπολογισμού των κελιών κατά την σάρωση στη σειριακή εκτέλεση του 

αλγορίθμου που αναπτύχτηκε. 

 

 3.3.1 Υπολογισμός θέσης γεγονότος 

 

Για  κάθε  κελί  συμβαίνουν  τριών  ειδών  γεγονότα,  καθένα  από  τα  οποία  απαιτεί 

συγκεκριμένες μετρήσεις, οι οποίες αλλάζουν σύμφωνα με τη θέση του κάθε γεγονότος. Οι 

συντεταγμένες αυτές αποτελούν το πρώτο σημείο, στο οποίο η ημιευθεία τέμνει το κελί κατά 

την περιστροφή της για τα γεγονότα εισόδου, το κέντρο του κελιού για τα γεγονότα κέντρου 

και το τελευταίο σημείο του η ημιευθεία τέμνει το κελί για τα γεγονότα εξόδου. Ο τρόπος που 

υπολογίζονται οι συντεταγμένες για το κάθε γεγονός εξαρτώνται από τη θέση του κελιού σε 

σχέση με τον παρατηρητή και αλλάζει για κάθε τεταρτημόριο γύρω από αυτόν, όπως φαίνεται 

και στα παρακάτω σχήματα. Για ένα κελί με συντεταγμένες (x, y) που ανήκει: 

 

στο πρώτο τεταρτημόριο, το οποίο εμφανίζεται στο 

Σχήμα 21

με κόκκινες γραμμές, το 

γεγονός εισόδου συμβαίνει στο σημείο (x+0.5, y-0.5) και το γεγονός εξόδου στο σημείο 

(x-0.5, y+0.5). 

 

Σχήμα 21 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center)για κελί στο πρώτο 

τεταρτημόριο. 

 

 

στο δεύτερο τεταρτημόριο το κελί έχει γεγονός εισόδου στο σημείο (x+0.5, y+0.5) και 

το γεγονός εξόδου στο σημείο (x-0.5, y-0.5).