background image

 

27 

 

2.3 Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο 

 

Ως  Ψηφιακό  Υψομετρικό  Μοντέλο  ή  Digital  Elevation  Model  (DEM)  ορίζεται  ένα 

σύνολο  ψηφιακών  καταγραφών  που  απεικονίζουν  τα  ύψη  μιας  επιφάνειας.  Όταν 

χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, πρέπει να οριστεί και για ποια επιφάνεια έχουν καταγραφεί οι 

τιμές [31]. Δυο είδη DEM είναι το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους ή Digital Terrain Model (DTM) 

και το Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας ή Digital Surface Model (DSM)  

 

Ως  DTM  ορίζεται  ένα  σύνολο  ψηφιακών  καταγραφών  που  απεικονίζουν  τη  γήινη 

επιφάνεια.  Είναι  δηλαδή  ένα  ψηφιακό  υψομετρικό  μοντέλο  της  γυμνής  γήινης  επιφανείας, 

χωρίς εμπόδια όπως κτίρια και δέντρα [31]. 

 

Ως DSM ορίζεται ως ένα σύνολο ψηφιακών καταγραφών, που απεικονίζουν τα ύψη των 

αντικειμένων  που  καλύπτουν  τη  γήινη  επιφάνεια  (βλάστηση,  σπίτια,  δρόμοι  κ.λπ.)  [31].Στο 

Σχήμα 4

παρουσιάζεται και σχηματικά τι περιλαμβάνει το DTM και το DSM. 

 

Σχήμα 4 Γραφική απεικόνιση των περιοχών του εδάφους που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του DTM και 

του DSM

6

 

Ένα DEM αποθηκεύεται συνήθως σε δεδομένα τύπου κανάβου (raster). Ένα raster είναι 

ένα  πλέγμα  από  κελιά  όπου  κάθε  κελί  αντιπροσωπεύει  ένα  κομμάτι  της  περιοχής  που 

περιλαμβάνεται στο DEM. Κάθε ένα από τα κελιά έχει ως τιμή το υψόμετρο από την περιοχή 

που καλύπτει. Το μέγεθος των κελιών καθορίζει την ακρίβεια του υψόμετρου για την περιοχή∙ 

με  μικρότερα  τετράγωνα  αυξάνεται  η  ακρίβεια  της  μέτρησης  (αν  και  η  πυκνότητα  των 

πραγματικών τιμών μέτρησης το επιτρέπει), αλλά μεγαλώνει το μέγεθος του αρχείου [32].  

 

Στην ανάλυση οπτικού πεδίου, η χρήση του υψομετρικού μοντέλου αποτελεί σημαντικό 

δομικό στοιχείο για τον υπολογισμό της ορατότητας. Το DSM περιλαμβάνει το ύψος για όλη 

την περιοχή που εξετάζεται καθώς περιλαμβάνει τo ύψος και των εμποδίων που επηρεάζουν 

                                                 

6

 Πηγή του σχήματος είναι η ιστοσελίδα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_elevation_model

 

.  Η  επίσκεψη 

έγινε στις 11/5/2020