Εμφάνιση Μενου Σίτισης ΠΔΜ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμός Εβδομάδας:39

Ωράριο Λέσχης: 07:30 - 09:00, 12:30, 18:00 - 21:00


Η σημερινή εβδομάδα θα έχει το μενου:
DOWNLOAD Μενού Εβδομάδας 4
Συνολικό μενού


Minas Dasygenis @ arch