Σχετικά με το συγκεκριμένο ιστοχώρο.
Oμάδα εργασίας Ιστοχώρου :
Πετρουσόβ Ιωάννης
Λυμπερίδης Ευστάθιος

Επιβλέπων :
Δρ. Δασυγένης Μηνάς


Μάιος 2014