background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

84 

 

 

Η ηλεκτρική σκούπα αναφέρει κατανάλωση 700 Watt, όπως εμφανίζεται και στην 

φωτογραφία  του  πειράματος  στην  Εικόνα  79.  Η  μέτρηση  που  έλαβε  το  σύστημα  είναι 
περίπου 621 Watt, το οποίο ανταπεξέρχεται στην πραγματικότητα, καθώς η απόκλιση 

είναι σχετικά μικρή. Η μέτρηση που λήφθηκε, φαίνεται επίσης στην Εικόνα 79 στην οθόνη 
της κινητής συσκευής. 
 

 

Εικόνα 79 : Πείραμα μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής σκούπας 

 

5.2 Συμπέρασμα 

 

Από την πειραματική διαδικασία λοιπόν, προκύπτει η αξιοπιστία του συστήματος 

τόσο  σε  θέματα  απρόσκοπτης  λειτουργίας,  όσο  και  σε  θέματα  ακρίβειας.  Ακόμη 
διαπιστώθηκε,  πως  σε  περίπτωση  αποσύνδεσης  από  το  διαδίκτυο  η  υλοποιημένη 
συσκευή είναι σε θέση να συνδεθεί ξανά και να συνεχίσει την αποστολή μετρήσεων. 

 

5.3 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

 

 

Στο  πέμπτο  κεφάλαιο  του  έργου,  διεξήχθη  μια  σειρά  πειραμάτων  με  σκοπό  την 

διαπίστωση  της  ορθής  λειτουργίας  του  συστήματος.  Τα  πειράματα  ήταν  τρία  στον 

αριθμό, και χωρίστηκαν σε δύο σκέλη. Εκείνο της συνεχούς λειτουργίας και εκείνο της 
ακρίβειας των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας ήταν θετικά, 
με το σύστημα να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.