background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

83 

 

Πείραμα 2 – έλεγχος ακρίβειας μετρήσεων 
 
 

Ο  σκοπός  αυτού  του  πειράματος,  είναι  η  εξακρίβωση  της  ορθότητας  των 

μετρήσεων  κατανάλωσης  που  λαμβάνει  το  σύστημα.  Ως  συσκευές  ελέγχου 
χρησιμοποιήθηκαν  ένας βραστήρας νερού και μια ηλεκτρική σκούπα.  
 

Ο  βραστήρας  αναφέρει  κατανάλωση  1850-2200  Watt,  όπως  φαίνεται  από  την 

φωτογραφία της ετικέτας στην Εικόνα 77.  

 

 

Εικόνα 77 : Φωτογραφία ετικέτας χαρακτηριστικών βραστήρα 

Η κατανάλωση που μετρήθηκε είναι περίπου 1882 Watt, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 
78.
  Όπως διαπιστώνεται, οι μετρήσεις του συστήματος αντιστοιχούν στην αναφερόμενη 

κατανάλωση του βραστήρα. 

 

Εικόνα 78 : Πείραμα μέτρησης κατανάλωσης βραστήρα