background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

80 

 

4.6.5 Σύνδεση διακοπτών 
 

 

Η  συσκευή  διαθέτει  δύο  διακόπτες.  Ένα  διακόπτη  τριών  καταστάσεων,  οποίος 

χρησιμεύει  στην  εναλλαγή  των  λειτουργιών  WiFi  και  Bluetooth  Low  Energy,  και  ένα 
διακόπτη  πίεσης  για  την  επανεκκίνηση  της  συσκευής.  Το  σχηματικό  των  διακοπτών, 
εμφανίζεται στην Εικόνα 75. 

 

Εικόνα 75 : Σχηματικό σύνδεσης διακοπτών  με τον μικροελεγκτή ESP-32 

 

 

Ο  διακόπτης  εναλλαγής  λειτουργιών  χρησιμοποιεί  τις  επαφές  12  και  14,  ενώ  ο 

διακόπτης  πίεσης,  την  επαφή  18.  Αντί  για  αυτές,  θα  μπορούσαν  φυσικά  να 
χρησιμοποιηθούν  οποιεσδήποτε  επαφές  GPIO.  Όπως  φαίνεται  στο  κύκλωμα,  σε  κάθε 
επαφή  υπάρχει  συνδεδεμένη  μια  αντίσταση.  Οι  αντιστάσεις  έχουν  την  τιμή  10  kΩ.  Η 

χρησιμότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι, οι επαφές GPIO είναι σε αβέβαιη κατάσταση. 
Η κατάσταση αυτή, ονομάζεται floating (επιπλέων), στην οποία άλλες φορές επικρατεί το 
λογικό 1 και άλλες το λογικό 0. Η διάταξη στην Εικόνα 75 ονομάζεται pull-down αντίσταση 

και επιλύει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας μόνο το λογικό 0, όταν ο διακόπτης 
είναι ανοικτός ή το λογικό 1, όταν ο διακόπτης είναι κλειστός. 
 

4.7 Ασφάλεια συστήματος 

 
 

Στην ενότητα αυτή, αναφέρονται τα μέτρα που πάρθηκαν, με σκοπό την διαφύλαξη 

της ασφάλειας του συστήματος, τόσο στο κομμάτι της κατασκευής για την προστασία 
του  χρήστη,  όσο  και  στο  κομμάτι  του  λογισμικού.  Γίνεται  λοιπόν  λόγος  για  τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος, που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια των χρηστών του 

και την προστασία τους από δυσλειτουργίες και κακόβουλες ενέργειες. 
 
Ασφάλεια συσκευής 
 

Για την φυσική ασφάλεια της συσκευής, λήφθηκε μέριμνα, ώστε οι συνδέσεις των 

καλωδίων  που  συνδέονται  στο  ηλεκτρικό  δίκτυο  να  είναι  σταθερές  και  μονωμένες. 
Επίσης,  το  κουτί  της  συσκευής  περικλείει  όλα  τα  επικίνδυνα  για  το  χρήστη  τμήματα, 
αφήνοντας εκτεθειμένη μόνο την πρίζα τύπου σούκο. Τα καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν 

έχουν  το  απαραίτητο  πάχος  για  την  τάση  που  τα  διατρέχει.  Τέλος,  στο  κύκλωμα 
προστέθηκε μια ασφάλεια 800 mA για την προστασία από βραχυκυκλώματα.