background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

75 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί πρόσφατα στο σύστημα από την ίδια 

συσκευή, αποστέλλεται το αποθηκευμένο JSON Web Token (JWT) και ο διαχειριστής δεν 
χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης του. Ο κώδικας που στέλνει στον διακομιστή 

το  JWT, φαίνεται στην Εικόνα 66. 
 

 

Εικόνα 66 : Κώδικας για την σύνδεση του διαχειριστή με την χρήση JWT 

 
4.6 Η κατασκευή της συσκευής  

 
 

Στην ενότητα αυτή, αναλύεται η κατασκευή της συσκευής σε ότι αφορά τα δομικά 

της  στοιχεία,  την  σύνδεση  τους  με  το  μικροελεγκτή,  αλλά  επίσης  αναλύεται  εκτενώς  ο 
τρόπος  που  αυτά  συνδέονται  και  αλληλοεπιδρούν  μεταξύ  τους.  Η  συνδεσμολογία  της 

συσκευής  παρουσιάζεται  στην  Εικόνα  67.  Στην  Εικόνα  68,  είναι  μια  φωτογραφία  της 
συσκευής  χωρίς  κάλυμμα,  ώστε  να  φαίνονται  οι  συνδέσεις.    Τα  καλώδια  που 
χρησιμοποιήθηκαν  για  την  σύνδεση  στο  ηλεκτρικό  δίκτυο  των  230  Volt  είναι  τύπου 

AWG14(2.5mm

2

), ενώ για τις τάσεις των 3.3 και 5 Volt χρησιμοποιήθηκαν καλώδια τύπου 

ΑWG26(0.14mm

2

).