background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

73 

 

 

Εικόνα 62 : Οθόνη συμβάντων στην εφαρμογή διαχειριστή 

Οθόνη λογαριασμού 

Σε αυτή την οθόνη, η οποία εμφανίζεται και στην Εικόνα 63, ο διαχειριστής μπορεί 

να επεξεργαστεί τα στοιχεία του λογαριασμού του, μπορεί δηλαδή να αλλάξει το email 
του και τον κωδικό του. 

 

 

Εικόνα 63 : Οθόνη επεξεργασίας στοιχείων λογαριασμού στην εφαρμογή διαχειριστή 

 

4.5.2 Κώδικας εφαρμογής διαχειριστή 

 

 

Σε  αυτή  την  υποενότητα,  παρουσιάζονται  τα  βασικότερα  και  σημαντικότερα 

τμήματα  του  κώδικα  που  βρίσκεται  πίσω  από  την  διαδικτυακή  εφαρμογή  του 
διαχειριστή. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε, είναι η Javascript και 
το πλαίσιο εφαρμογής είναι το React.js. Τα βασικά στοιχεία που διαθέτει το React είναι 

ίδια με εκείνα του React Native.  
 

Ένα  βασικό  τμήμα  της  εφαρμογής,  είναι  η  διαδικασία  της  σύνδεσης  του 

διαχειριστή  στο  σύστημα.  Αφού  ο  διαχειριστής  συμπληρώσει  τα  στοιχεία  του,  αυτά 

αποστέλλονται  στον  εξυπηρετητή,  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  η  αυθεντικοποίηση.  Η 
μέθοδος που είναι υπεύθυνη για την σύνδεση του διαχειριστή στο σύστημα φαίνεται στην 
Εικόνα 64.