background image

 

 

 

Περίληψη  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα 

διαδικτύου  των  πραγμάτων  (IoT)  με  σκοπό  τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  ηλεκτρικών 
συσκευών,  καθώς  και  την  μέτρηση  και  διατήρηση  ιστορικών  δεδομένων  για  την 
κατανάλωση των συσκευών αυτών. Στην εισαγωγή της διπλωματικής, γίνεται αναφορά 

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων, αλλά και το πως μπορεί 
ο σύγχρονος άνθρωπος να αξιοποιήσει τέτοιες συσκευές στην καθημερινότητα του. 

 

Η εργασία αυτή αρχίζει παρουσιάζοντας τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

τόσο στο λογισμικό, όσο και στο υλικό της μέρος, και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για 

την ολοκλήρωση της. Στην συνέχεια, ορίζονται οι απαιτήσεις της λειτουργικότητας για το 
σύστημα που υλοποιήθηκε. Τα βασικότερα διακριτά τμήματα για τον χρήστη είναι μια 
συσκευή με συνδεσιμότητα WiFi και Bluetooth, υπεύθυνη για τον έλεγχο μιας πρίζας και 

την μέτρηση της κατανάλωσης, αλλά και μια κινητή εφαρμογή για την απομακρυσμένη 
πρόσβαση του χρήστη μέσα από το διαδίκτυο. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από απλότητα 
και  ευχρηστία.  Τα  κυριότερα  κομμάτια  της  έρευνας  αφορούν  την  χρήση  πολλαπλών 

πρωτοκόλλων για την επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές 
διαφορετικής φύσεως, την αρμονική συνεργασία των διάφορων υποσυστημάτων υλικού 
και λογισμικού αλλά και, την διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται 
από  τις  συσκευές  αυτές  κατά  την  χρήση  τους  (π.χ.  μέτρηση  της  κατανάλωσης),  με  την 
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών.  

  

Η συσκευή που κατασκευάστηκε στην εν λόγω εργασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είτε ως κινητή, είτε να προσαρτηθεί σε κάποιον τοίχο. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η ύπαρξη μια σταθερής σύνδεσης ασύρματου δικτύου WiFi για την πρόσβαση της 
στο διαδίκτυο.

 

 

Στόχος του υλοποιημένου έργου είναι, να διευκολύνει τον χρήστη του συστήματος 

στην  καθημερινότητα  του  με  την  δυνατότητα  του  απομακρυσμένου  ελέγχου  που 
παρέχεται,  ενώ  παράλληλα  να  τον  καταστήσει  πιο  υπεύθυνο  σε  θέματα  κατανάλωσης 
ενέργειας μέσω της παρακολούθησης της κατανάλωσης των συσκευών του, βοηθώντας 
τον έτσι να αποκτήσει ενεργειακή συνείδηση. 

Λέξεις  Κλειδιά: 

διαδίκτυο  των  πραγμάτων,  μέτρηση  κατανάλωσης,  απομακρυσμένος 

έλεγχος, συσκευή, WiFi, τεχνολογία, ενέργεια.