background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

53 

 

4.3 Το λογισμικό του εξυπηρετητή  

 
 

Η  συγκεκριμένη  υποενότητα  αναφέρεται  στον  κώδικα  που  εκτελείται  στον 

εξυπηρετητή. Ο κώδικας αυτός, είναι γραμμένος στην γλώσσα Javascript και βασίζεται 
στο πλαίσιο εφαρμογής (framework) express.js. 
 

Το βασικότερο κομμάτι του κώδικα, είναι η δημιουργία των RESTful web services. 

Τα  web  services  είναι  χωρισμένα  σε  κατηγορίες  και  οι  βασικότερες  είναι  αυτές  των 

χρηστών, των διαχειριστών, των συσκευών και των καταναλώσεων. Το κάθε web service 
ανάλογα την λειτουργία του, προστατεύεται από ένα ενδιάμεσο λογισμικό (Middleware) 
το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και διαθέτει τα 

κατάλληλα  δικαιώματα  πρόσβασης.    Στην  Εικόνα  31  και  στην  Εικόνα  32  φαίνονται  οι 
αρχικοποιήσεις  των  web  services  και  η  συνάρτηση  για  την  σύνδεση  του  χρήστη  στο 
σύστημα αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 31 : Αρχικοποίηση των Web Services 

Ο χρήστης στέλνει στα στοιχεία σύνδεσης του με την μέθοδο HTTP Post, και αφού 

ελεγχθεί  η  ορθότητα  τους  τότε,  είτε  δημιουργείται  και  επιστρέφεται  ένα  JWT,  είτε 
επιστρέφεται ένα μήνυμα λάθους.  

 

 

Εικόνα 32 : Κώδικας για την σύνδεση του χρήστη στο σύστημα