background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 
του Ν. 1256/1982, η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο “Σχεδιασμός και υλοποίηση 

συστήματος IoT, ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας” καθώς και τα ηλεκτρονικά 
αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της 
εργασίας  και  αναφέρονται  ρητώς  μέσα  στο  κείμενο  που  συνοδεύουν,  και  η  οποία  έχει 

εκπονηθεί  στο  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  του 
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  υπό  την  επίβλεψη  του  μέλους  του  Τμήματος  κ. 
Δασυγένη  Μηνά  αποτελεί  αποκλειστικά  προϊόν  προσωπικής  εργασίας  και  δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή 
ολικής  αντιγραφής,  οι  πηγές  δε  που  χρησιμοποιήθηκαν  περιορίζονται  στις 
βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, 

αρχεία  ή  /  και  πηγές  άλλων  συγγραφέων,  αναφέρονται  ευδιάκριτα  στο  κείμενο  με  την 
κατάλληλη  παραπομπή  και  η  σχετική  αναφορά  περιλαμβάνεται  στο  τμήμα  των 
βιβλιογραφικών  αναφορών  με  πλήρη  περιγραφή.  Απαγορεύεται  η  αντιγραφή, 
αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για 

εμπορικό  σκοπό.  Επιτρέπεται  η  ανατύπωση,  αποθήκευση  και  διανομή  για  σκοπό  μη 
κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται 
η  πηγή  προέλευσης  και  να  διατηρείται  το  παρόν  μήνυμα.  Ερωτήματα  που  αφορούν  τη 

χρήση  της  εργασίας  για  κερδοσκοπικό  σκοπό  πρέπει  να  απευθύνονται  προς  τον 
συγγραφέα.  Οι  απόψεις  και  τα  συμπεράσματα  που  περιέχονται  σε  αυτό  το  έγγραφο 
εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο.  

Copyright (C) Μπάκας Παναγιώτης & Δασυγένης Μηνάς, 2022, Κοζάνη  

Υπογραφή Φοιτητή: Παναγιώτης Μπάκας