background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

36 

 

Ασφάλεια χρήστη 

Απαραίτητη  προϋπόθεση,  είναι  να  εξασφαλιστεί  η  ασφάλεια  και  η  σωματική 

ακεραιότητα των χρηστών του συστήματος. Συγκεκριμένα, κάθε συσκευή που συνδέεται 

στο  ηλεκτρικό  δίκτυο  θα  πρέπει  να  είναι  γειωμένη  και  μονωμένη,  ενώ  επίσης  είναι 
σημαντικό να υπάρχει και κύκλωμα προστασίας από βραχυκυκλώματα, για την αποφυγή 
πυρκαγιάς.  
 

Επεκτασιμότητα & συντήρηση 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές συσκευές και πολλαπλούς χρήστες. 

Παράλληλα, ο κώδικας πρέπει να είναι επεκτάσιμος και κατανοητός, ώστε να είναι εύκολη 

η συντήρηση του και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις. 
 

3.2  Περιπτώσεις χρήσης  

 

Στις υποενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι περιπτώσεις χρήσης αφού 

κάποιος εγκαταστήσει την εφαρμογή στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο(smartphone), αλλά 

και  οι  δυνατότητες  που  έχει  ο  διαχειριστής  από  το  διαδικτυακό  περιβάλλον  του 
συστήματος μέσω του περιηγητή(browser). Στο σύστημα διακρίνονται 4 είδη χρηστών: 
(1) μη συνδεδεμένοι χρήστες, (2) συνδεδεμένοι χρήστες, (3) διαχειριστές και (4) συσκευές. 

 

3.2.1  Μη συνδεδεμένος χρήστης 

 
Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν την κινητή εφαρμογή: 
 
Περίπτωση χρήσης 1:  Εγγραφή  

Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  χρήστης  δεν  είναι  εγγεγραμμένος  στο  σύστημα  και  για  να 
συνεχίσει θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό εισάγοντας email και κωδικό. 
 

Περίπτωση χρήσης 2:  Επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
Ο χρήστης αφού έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα, θα πρέπει να μεταβεί στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του, ώστε να επιβεβαιώσει την εγγραφή του. 

 
Περίπτωση χρήσης 3:  Σύνδεση  
Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  χρήστης  είναι  ήδη  εγγεγραμμένος  στο  σύστημα  και  για  να 
συνεχίσει θα πρέπει συνδεθεί με την ηλεκτρονική του διεύθυνση(email) και τον κωδικό 

του, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις συσκευές του. 
 
 

3.2.2  Συνδεδεμένος χρήστης 

 
Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν την κινητή εφαρμογή: 

 
Περίπτωση χρήσης 1:  Αποθήκευση διαπιστευτηρίων   
Αμέσως  μετά  την  σύνδεση  του  χρήστη  στην  εφαρμογή,  αποθηκεύονται  τοπικά  στην 

συσκευή τα διαπιστευτήρια του, ώστε να μην χρειαστεί να συνδεθεί ξανά εισάγοντας τα 
στοιχεία του για ένα μικρό χρονικό διάστημα.