background image

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος IoT ασύρματου ελέγχου και μέτρησης ενέργειας 

 

20 

 

1.2.3 Shelly Plug 

 

Εικόνα 3 : Η έξυπνη πρίζα της Shelly 

 

Το τελευταίο παρόμοιο σύστημα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, είναι η έξυπνη 

πρίζα  της  εταιρείας  Shelly  [4].  Σε  σύγκριση  με  τα  προηγούμενα  συστήματα  που 
αναφέρθηκαν, αποτελεί την φιλικότερη λύση για τον προγραμματιστή. Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας  του  ανοικτού  API  (Application  Programming  Interface)  που  διαθέτει, 
χαρακτηριστικό  που  καθιστά  εύκολη  την  διασύνδεση  του  με  τρίτα  συστήματα. 

Υποστηρίζει: 

❖ 

Απομακρυσμένο έλεγχο 

❖ 

Μέτρηση κατανάλωσης 

❖ 

Χρονοπρογραμματισμό 
 

1.3 Συμπεράσματα παρόμοιων συστημάτων 

 
 

Όπως  διαπιστώθηκε,  όλα  τα  παρόμοια  συστήματα  που  αναφέρθηκαν,  έχουν 

χαρακτηριστικά  που  τα  καθιστούν  ανταγωνιστικά  στην  αγορά.  Οι  δυνατότητες  τους 

συνοψίζονται στην υποστήριξη: 

❖ 

Απομακρυσμένου ελέγχου, μέσω της κατάλληλης εφαρμογής που παρέχει η κάθε 
εταιρεία 

❖ 

Μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας, με διατήρηση ιστορικών δεδομένων 

❖ 

Χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

❖ 

Φωνητικές εντολές, μέσω των ψηφιακών βοηθών Google και Alexa 

❖ 

Ανοικτό API, για την χρήση της πρίζας μέσω άλλων συστημάτων 

 

1.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, έγινε μια σύντομη εισαγωγή του 

συστήματος που υλοποιήθηκε. Στην συνέχεια, αναφέρθηκε η χρησιμότητα ενός τέτοιου 

συστήματος  IoT  και  το  εύρος  των  πιθανών  εφαρμογών  του.  Τέλος,  παρουσιάστηκαν 
συστήματα  παρόμοια  με  το  παρόν  και  συνοψίστηκαν  τα  χαρακτηριστικά  που  αυτά 
διαθέτουν.