Χρήση Cross platform mobile τεχνολογιών για την ανάπτυξη- βελτιστοποίηση εφαμοργών αυτοδιαχείρησης στον τομέα της υγείας

Τίτλος ΘέσηςΧρήση Cross platform mobile τεχνολογιών για την ανάπτυξη- βελτιστοποίηση εφαμοργών αυτοδιαχείρησης στον τομέα της υγείας
κωδικός θέσης DB62
Περιγραφή+30.2311.257703 Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα γίνει ανάλυση των Cross platform mobile τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος ενώ θα υπάρξει εξειδίκευση στην υλοποίηση εφαρμογών με έμφαση στον τομέα της υγείας