Προγραμματιστής εφαρμογών IoT & Web Portal

Τίτλος ΘέσηςΠρογραμματιστής εφαρμογών IoT & Web Portal
κωδικός θέσης DB525
ΠεριγραφήΗ Infoscope Hellas είναι νέα και δυναμική εταιρεία από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών με παρουσία 8 ετών σε διάφορα έργα πληροφοριακών συστημάτων αλλά και διακρίσεις σε διαγωνισμούς καινοτομίας. Διακρίθηκε ακόμη από το τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. ως ο καλύτερος φορέας πρακτικής για το έτος 2017. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε εφαρμογές τηλεμετρίας μέσω τεχνολογιών cloud & IoT. Με τις συσκευές και το λογισμικό τηλεμετρίας η Infoscope Hellas προσφέρει σε επιχειρήσεις -κυρίως τροφίμων- τα εργαλεία, ώστε να παρακολουθούν τον εξοπλισμό τους, να μεριμνούν για την ορθή λειτουργία του και εν τέλει να διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στο https://meterscope.gr. Μέσα από την ενασχόλησή του στην ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα ενισχύσει τις γνώσεις του/της μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ενώ παράλληλα θα μπορέσει να πάρει μια γεύση από τον κόσμο του επιχειρείν. Μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες εκτιμούνται ιδιαίτερα. Α) Εργασία σε περιβάλλον Linux. Β) Ανάπτυξη λογισμικού σε embedded/IoT systems: - Προγραμματισμός σε C++. - Γνώση Web Services & APIs. - Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ενασχόληση με board όπως RaspberryPi, Arduino, ESP32. Γ) Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου: - Βάσεις δεδομένων MySQL, mongoDB - PHP (γενικά αλλά και σε frameworks, π.χ. Slim/Laravel), Javascript, HTML, CSS, Python Δ) Ανάπτυξη εφαρμογών σε Android/iOS: - Hybrid app frameworks: Cordova, Phonegap, Ionic Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα μιας full stack υποδομής, που περιλαμβάνει Hardware, embedded S/W, APIs και τεχνολογίες διαδικτυακού προγραμματισμού. Μέσα στο τρίμηνο θα εξειδικευτεί σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του/της και ανάλογα με τις τρέχουσες εταιρικές ανάγκες.