Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη

Τίτλος ΘέσηςΓραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη
κωδικός θέσης DB502
ΠεριγραφήΟ φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία, μέσω της πρακτικής του άσκησης, να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, αλλά και επιπλέον του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας (ο ΟΕΝΕΦ αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου), ενός φορέα ενημέρωσης για την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις πολιτικές της ΕΕ κλπ. Από μαρτυρίες προηγούμενων φοιτητών η εμπειρία τους στο περιβάλλον του ΟΕΝΕΦ και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση με τα δρώμενα του ΟΕΝΕΦ ακόμα και μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής θα στηρίξει και θα συμμετέχει στις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες του Ομίλου, θα αποτελεί ενεργό μέλος του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, θα συνδράμει στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και στη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων (που θα διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά), θα συντελέσει στην τεχνολογική "αναβάθμιση" (με δεξιότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία) των εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος. Χρήσιμες κρίνονται οι εξής ικανότητες-προσόντα: τεχνολογικές-ψηφιακές ικανότητες/δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητες κριτικής σκέψης και επικοινωνίας, συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, γνώση αγγλικής γλώσσας, δημιουργικότητα. Επίσης, οι φοιτητές (ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί) θα έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών-φοιτητών σε αντίστοιχες ενημερωτικές-εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις που θα υλοποιούνται από τον ΟΕΝΕΦ σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που θα προωθούν την απασχόληση, εκπαίδευση και προάγουν τον πολιτισμό.