Φοιτητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος ΘέσηςΦοιτητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
κωδικός θέσης DB496
ΠεριγραφήΑπασχόληση στη Δ/νση Σχεδιασμου & Ανάπτυξης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων διαχείρισης αποβλήτων.