Βοηθός Μηχανολόγος Μηχανικός / Τμήμα μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων

Τίτλος ΘέσηςΒοηθός Μηχανολόγος Μηχανικός / Τμήμα μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων
κωδικός θέσης DB483
Περιγραφήa. Συμμετοχή σε σχεδιασμό Η/Μ μελετών (κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) με χρήση Autocad b. Συμμετοχή στη σύνταξη / διόρθωση επί τεχνικών κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά (τεχνικές περιγραφές / προδιαγραφές) c. Οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου / λίστας σχεδίων με χρήση Word, Excel.