Πρακιτκή άσκηση Παιδαγωγού

Τίτλος ΘέσηςΠρακιτκή άσκηση Παιδαγωγού
κωδικός θέσης DB463
ΠεριγραφήΠαρατήρηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές ή/και μαθησιακές δυσκολίες μέσα στις ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Εκπαίδευση σε εργαλεία αξιολόγησης της ανάπτυξης. Δημιουργία και εφαρμογή δραστηριοτήτων παρέμβασης, σύμφωνα με τους στόχους του θεραπευτικού προγράμματος. Δημιουργίκή απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα και σε εποπτικές συναντήσεις.