Βοηθητικό Προσωπικό Μουσείου

Τίτλος ΘέσηςΒοηθητικό Προσωπικό Μουσείου
κωδικός θέσης DB448
Περιγραφή- Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη (αρχειοθέτηση εγγράφων, ψηφιοποίηση αρχείου, δακτυλογραφήσεις, αποδελτίωση) - Υποστήριξη Αρχείου Συλλογής (καταγραφή έργων σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, καταγραφή εκδόσεων και υλικού). - Υποστήριξη στο εκθεσιακό έργο του Μουσείου (βοήθεια στο στήσιμο εκθέσεων, υποδοχή στους εκθεσιακούς χώρους, υποστήριξη επισκεπτών). - Υποστήριξη λειτουργίας εργαστηρίων (π.χ. εργαστηρίου χαρακτικής) Απαιτούμενα προσόντα: - Σπουδές Καλών Τεχνών με εμπειρία σε χαρακτική ή αντίστοιχη. - Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά, προφορικά) - Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπ. Word, Excel. Γνώση άλλων γλωσσών, γνώση επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλες αντίστοιχες δεξιότητες θα εκτιμηθούν.