Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος μηχανικός

Τίτλος Θέσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος μηχανικός
κωδικός θέσης DB433
Περιγραφή Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων