ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος ΘέσηςΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
κωδικός θέσης DB252
ΠεριγραφήΣυνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο μεθόδου και κατανόησης της εκπαιδευτικές διαδικασίας και των παιδαγωγικών μεθόδων, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων και στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής.