ΔΕΗ Α.Ε. ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΝΤ. ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

Τίτλος ΘέσηςΔΕΗ Α.Ε. ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΝΤ. ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
κωδικός θέσης DB140
Περιγραφή Πρακτική άσκηση της φοιτήτριας του Π. Δ. Μ. κ. ΚΟΚΟΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ