ΣχετικάΤο iposition είναι η πλατφόρμα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο από το Μάρτιο 2016, χωρίς να υπολείπεται σε λειτουργικότητα ως προς αντίστοιχα εμπορικά συστήματα, και υποστηρίζει το έργο της Πρακτικής Άσκησης υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπευθύνου Δρ. Μηνά Δασυγένη.

Ο αρχικός πρώιμος προγραμματισμός του ιστοχώρου είχε γίνει από το φοιτητή Θεοχάρη Θεοδωρίδη στα πλαίσια τις διπλωματικής του εργασίας , υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κ. Μηνά Δασυγένη. Από τον Ιούνιο του 2016 ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η επίλυση προβλημάτων του ιστοχώρου γίνεται από το Δρ. Μηνά Δασυγένη εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο του, χωρίς να έχει οποιαδήποτε απολαβή.

Οδηγός για τους Φοιτητές