ΣχετικάΤο iposition είναι η πλατφόρμα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο από το Μάρτιο 2016, χωρίς να υπολείπεται σε λειτουργικότητα ως προς αντίστοιχα εμπορικά συστήματα, και υποστηρίζει το έργο της Πρακτικής Άσκησης, υπό την εθελοντική και χωρίς πληρωμή επίβλεψη του επιστημονικά υπευθύνου Δρ. Μηνά Δασυγένη.

Ο αρχικός πρώιμος προγραμματισμός του ιστοχώρου είχε γίνει από το φοιτητή Θεοχάρη Θεοδωρίδη στα πλαίσια τις διπλωματικής του εργασίας , υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κ. Μηνά Δασυγένη. Από τον Ιούνιο του 2016 ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η επίλυση προβλημάτων του ιστοχώρου γίνεται από το Δρ. Μηνά Δασυγένη εθελοντικά στον ελεύθερο χρόνο του, χωρίς να έχει οποιαδήποτε απολαβή.

Περιγραφή ιστοχώρου: Η διαχείριση της διαδικασίας της πρακτικής από την πρώτη φάση της κατάθεσης των αιτήσεων ως και την τελευταία της κατάθεσης των παραδοτέων του φοιτητή, του επόπτη και του τμηματικά υπευθύνου, υλοποιείται από το πληροφοριακό σύστημα iposition (http://arch.ece.uowm.gr/iposition), που έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από τον κ. Μηνά Δασυγένη. Στο σύστημα συνδέονται μέσω της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας οι επόπτες καθηγητές και οι φοιτητές για την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, και για την κατάθεση των τελικών παραδοτέων (όπως αναφορές, βεβαιώσεις και ερωτηματολόγιο). Όλα τα στοιχεία αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων του συστήματος και αυτό επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία αναφορών και εξαγωγή στατιστικών, σύμφωνα με κριτήρια για κάθε περίοδο.

Οδηγός για τους Φοιτητές