Τελευταίες Αναρτήσεις

Ο χρήστης ΟΤΕ ΑΕ (Κοζάνη) δημοσίευσε στις 2017-11-24 07:57:40
Τίτλος Θέσης: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστη μάτων & Δικτύων
Περιγραφή: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Αναστασίου Κωνσταντίνος 6974555036 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: Φίτσιος Θεόδωρος 6974766189 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου - Παρακολουθεί και συμμετέχει βοηθητικά προς τους τεχνικούς πεδίου ΟΤΕ στις εργασίες, που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση των πόρων του δικτύου της Εταιρείας - Συμμετέχει σε συνεργεία εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση του ετήσιου κατασκευαστικού προγράμματος της Εταιρίας - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, διενεργεί μετρήσεις, ελέγχους και δοκιμές στο δίκτυο, με σκοπό την υλοποίηση και ενεργοποίηση συνδέσεων και υπηρεσιών καθώς και για τον εντοπισμό και διαχείριση βλαβών - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, πραγματοποιεί τεχνικές επεμβάσεις άρσης βλαβών, συντήρησης δικτύου ή/και άλλες ενέργειες που τυχόν απαιτούνται (εντός ή/και εκτός εγκαταστάσεων ΟΤΕ) με τη συνδρομή όπου απαιτείται τρίτων, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών και των υποδομών της Εταιρείας - Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ, υποστηρίζει όπου απαιτείται εργασίες δομικών και χωματουργικών έργων, με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Επιθυμητά προσόντα: - Γνώση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και αρχιτεκτονικής δικτύων - Γνώση πληροφοριακών συστημάτων & καλή γνώση προγραμμάτων γραφείου (excel, word, power point κ.λπ.) - Γνώση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την κατανόηση εγχειριδίων και την τυχόν εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών.
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ALZHEIMER HELLAS δημοσίευσε στις 2017-07-03 10:02:12
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή: Web & android developing. Aνάπτυξη ηλεκτρονική έκδοση του ADAS που πρόκειται να αναπτυχθεί και θα έχει τόσο μορφή ιστοσελίδας όσο και εφαρμογής android.
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2017-06-03 10:00:00
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Περιγραφή: FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2017-06-03 10:00:00
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης test δημοσίευσε στις 2017-05-30 12:05:50
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση Μηχανολόγων
Περιγραφή: Η θέση αυτή αντικαθίσταται από τη θέση του φοιτητή.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική θέση Πρακτικής Άσκησης για Εικαστικά δημοσίευσε στις 2017-05-23 01:48:04
Τίτλος Θέσης: Γενίκη Θέση
Περιγραφή: Θέση πρακτικής άσκησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δημοσίευσε στις 2017-05-12 10:26:59
Τίτλος Θέσης: Χρήση Cross platform mobile τεχνολογιών για την ανάπτυξη- βελτιστοποίηση εφαμοργών αυτοδιαχείρησης στον τομέα της υγείας
Περιγραφή: +30.2311.257703 Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα γίνει ανάλυση των Cross platform mobile τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος ενώ θα υπάρξει εξειδίκευση στην υλοποίηση εφαρμογών με έμφαση στον τομέα της υγείας
περισσότερα
Ο χρήστης PAPAGEORGIOU ATH.-PAPAGEORGIOU CHR. O.E δημοσίευσε στις 2017-05-10 09:33:07
Τίτλος Θέσης: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Περιγραφή: Βοηθός Τεχνικού Δικτύων
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΑΕ δημοσίευσε στις 2017-05-10 08:53:02
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΒΑΛ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Learning Out of the Box δημοσίευσε στις 2017-05-03 07:23:24
Τίτλος Θέσης: Learning Out Of The Box Backend Developer
Περιγραφή: Web Backend Developer
περισσότερα
Ο χρήστης iprovidenow δημοσίευσε στις 2017-04-20 04:04:05
Τίτλος Θέσης: web developer
Περιγραφή: Περιγραφή θέσης: Σχεδιασμός interfaces για sites & apps, υλοποίηση των παραπάνω σε κώδικα, βασική γνώση των HTML / XTML / CSS / Photoshop / Illustrator / Javascript, δημιουργία / τροποποίηση web graphics, απλά καθήκοντα διαχείρισης προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρίας
περισσότερα
Ο χρήστης ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΠΕ δημοσίευσε στις 2017-04-11 02:18:08
Τίτλος Θέσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Περιγραφή: Τεχνικός υπολογιστών δίκτυα
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2017-04-07 07:27:13
Τίτλος Θέσης: Προγραμματιστής
Περιγραφή: Πληροφορική - Κατασκευή Ιστοσελίδων
περισσότερα
Ο χρήστης ΦΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. δημοσίευσε στις 2017-04-06 04:13:56
Τίτλος Θέσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Περιγραφή: Οι ασκούμενοι θα εργαστούν στο schoox.com στις παρακάτω ενότητες: Ανάπτυξη και δημιουργία δυναμικών σελίδων χρησιμοποιώντας Object-Oriented Programming Methodology, Βελτίωση λειτουργικότητας της πλατφόρμας. - Πλήρες ωράριο
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2017-04-05 09:46:09
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης ΥΠΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ δημοσίευσε στις 2017-04-01 11:30:35
Τίτλος Θέσης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ-ΤΕ
Περιγραφή: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ALZHEIMER HELLAS δημοσίευσε στις 2017-02-21 02:42:45
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή: Web & android developing. Aνάπτυξη ηλεκτρονική έκδοση του ADAS που πρόκειται να αναπτυχθεί και θα έχει τόσο μορφή ιστοσελίδας όσο και εφαρμογής android.
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ δημοσίευσε στις 2017-02-02 04:19:27
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Περιγραφή: Πληροφορική
περισσότερα
Ο χρήστης EXNET HELLAS δημοσίευσε στις 2017-01-05 04:57:22
Τίτλος Θέσης: YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Περιγραφή: Προγραμματισμός php,html,mysql,διαχείρηση προγραμματων joomla,opencart,wordpress,ενημέρωση προγραμμάτων και τρόποι καταχώρησεις σε αυτά.
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΣΚΑ" δημοσίευσε στις 2016-12-26 10:29:20
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενική Θέση ΠΑ
περισσότερα
Ο χρήστης Επιβλέπων δημοσίευσε στις 2016-12-18 10:01:09
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πρακτικής Άσκησης ΤΜΠΤ
Περιγραφή: Γενική Θέση πρακτικής άσκησης για θέσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ΑΤΛΑΣ.
περισσότερα
Ο χρήστης ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ δημοσίευσε στις 2016-12-09 03:06:51
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, FORMAT, ΔΙΚΤΥΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΣΙΜΟ Η/Υ, κ.α.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-11-30 07:47:35
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Μηχανολόγου
Περιγραφή: Θέση που δεν έχει ακόμη καταγραφεί από το ΑΤΛΑΣ
περισσότερα
Ο χρήστης 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:47:52
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας δημοσίευσε στις 2016-11-19 10:41:21
Τίτλος Θέσης: Γενική Θέση ΠΑ
Περιγραφή: Παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2016-11-09 03:55:25
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση ΠΑ
Περιγραφή: Γενικά καθήκοντα
περισσότερα
Ο χρήστης WEBEXPERT δημοσίευσε στις 2016-11-04 05:15:09
Τίτλος Θέσης: Web Developer
Περιγραφή: Η θέση της πρακτικής άσκησης αφορά την δημιουργία ιστοσελίδων και προγραμματισμό διαδικτυακών εφαρμογών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού και συγκεκριμένα στις γλώσσες διαδικτύου, PHP, Perl, Javascript, jQuery καθώς και βάσεις δεδομένων mySQL.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:22
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2016-10-13 09:12:13
Τίτλος Θέσης: Γενική θέση Πληροφορικής στην Γενική Εταιρία Πρότυπο
Περιγραφή: Γνώσεις ΤΠΕ. H θέση επιλέγεται προσωρινά για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι φοιτητές που θα επιλέγουν για αυτή τη θέση θα στείλουν στον Ε.Υ. τα κανονικά στοιχεία της θέσης όπως αναγράφονται στον ΑΤΛΑ για να αντικατασταθεί η ανάθεση.
περισσότερα