***Οδηγός εγγραφής για τους Φοιτητές***

Τελευταίες Αναρτήσεις

Ο χρήστης ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ δημοσίευσε στις 2019-06-19 10:30:29
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγραφή: ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. δημοσίευσε στις 2019-06-19 10:27:38
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγραφή: 3μηνη πρακτική άσκηση φοιτήτριας τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος.
περισσότερα
Ο χρήστης ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ δημοσίευσε στις 2019-06-19 10:24:29
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Περιγραφή: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.
περισσότερα
Ο χρήστης Happy House Μουρελάτος Χαράλαμπος δημοσίευσε στις 2019-06-19 06:34:53
Τίτλος Θέσης: Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγού
Περιγραφή: Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγού
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:53:52
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθοί ιστορικού αρχείου - ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου - φωτογραφικού αποθέματος και εγγράφων του συλλόγου - καταλογογράφηση
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:48:06
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθοί ιστορικού αρχείου - ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου - φωτογραφικού αποθέματος και εγγράφων του συλλόγου - καταλογογράφηση
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:44:53
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθοί ιστορικού αρχείου - ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου - φωτογραφικού αποθέματος και εγγράφων του συλλόγου - καταλογογράφηση
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:41:23
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθοί ιστορικού αρχείου - ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου - φωτογραφικού αποθέματος και εγγράφων του συλλόγου - καταλογογράφηση
περισσότερα
Ο χρήστης EYXEINOSLESXIFLORINAS δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:21:43
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή υποστήριξη
Περιγραφή: Βοηθητικό προσωπικό
περισσότερα
Ο χρήστης EYXEINOSLESXIFLORINAS δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:19:52
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή υποστήριξη
Περιγραφή: Βοηθητικό προσωπικό
περισσότερα
Ο χρήστης EYXEINOSLESXIFLORINAS δημοσίευσε στις 2019-06-18 07:17:36
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή υποστήριξη
Περιγραφή: Βοηθητικό προσωπικό
περισσότερα
Ο χρήστης ΜΑΘΕ ΑΛΛΙΩΣ δημοσίευσε στις 2019-06-18 06:34:34
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Κ.- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε. Ο.Ε δημοσίευσε στις 2019-06-18 05:59:21
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Κ.- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε. Ο.Ε δημοσίευσε στις 2019-06-18 05:54:57
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΠΛΑΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. δημοσίευσε στις 2019-06-18 05:43:30
Τίτλος Θέσης: Δασκάλα/ος
Περιγραφή: Βοηθός δασκάλου. Υποστήριξη μαθητών Δημοτικού
περισσότερα
Ο χρήστης ΠΛΑΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. δημοσίευσε στις 2019-06-18 05:28:04
Τίτλος Θέσης: Δασκάλα/ος
Περιγραφή: Βοηθός δασκάλου. Υποστήριξη μαθητών Δημοτικού
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΤΕ ΑΕ (Κοζάνη) δημοσίευσε στις 2019-06-06 12:03:11
Τίτλος Θέσης: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων
Περιγραφή: Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου - Παρακολουθεί και συμμετέχει βοηθητικά προς τους τεχνικούς πεδίου ΟΤΕ στις εργασίες, που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση των πόρων του δικτύου της Εταιρείας - Συμμετέχει σε συνεργεία εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση του ετήσιου κατασκευαστικού προγράμματος της Εταιρίας - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, διενεργεί μετρήσεις, ελέγχους και δοκιμές στο δίκτυο, με σκοπό την υλοποίηση και ενεργοποίηση συνδέσεων και υπηρεσιών καθώς και για τον εντοπισμό και διαχείριση βλαβών - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, πραγματοποιεί τεχνικές επεμβάσεις άρσης βλαβών, συντήρησης δικτύου ή/και άλλες ενέργειες που τυχόν απαιτούνται (εντός ή/και εκτός εγκαταστάσεων ΟΤΕ) με τη συνδρομή όπου απαιτείται τρίτων, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών και των υποδομών της Εταιρείας - Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ, υποστηρίζει όπου απαιτείται εργασίες δομικών και χωματουργικών έργων, με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεσή τους.
περισσότερα
Ο χρήστης OTE ΑΕ (Καρδίτσα) δημοσίευσε στις 2019-06-06 11:55:43
Τίτλος Θέσης: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων
Περιγραφή: Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου - Παρακολουθεί και συμμετέχει βοηθητικά προς τους τεχνικούς πεδίου ΟΤΕ στις εργασίες που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση των πόρων του δικτύου της Εταιρείας - Συμμετέχει σε συνεργεία εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση του ετήσιου κατασκευαστικού προγράμματος της Εταιρίας - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, διενεργεί μετρήσεις, ελέγχους και δοκιμές στο δίκτυο, με σκοπό την υλοποίηση και ενεργοποίηση συνδέσεων και υπηρεσιών καθώς και για τον εντοπισμό και διαχείριση βλαβών - Σε συνεργασία με τους τεχνικούς πεδίου του ΟΤΕ, πραγματοποιεί τεχνικές επεμβάσεις άρσης βλαβών, συντήρησης δικτύου ή/και άλλες ενέργειες που τυχόν απαιτούνται (εντός ή/και εκτός εγκαταστάσεων ΟΤΕ) με τη συνδρομή όπου απαιτείται τρίτων, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών και των υποδομών της Εταιρείας - Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΟΤΕ, υποστηρίζει όπου απαιτείται εργασίες δομικών και χωματουργικών έργων, με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεσή τους.
περισσότερα
Ο χρήστης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ δημοσίευσε στις 2019-06-03 09:31:51
Τίτλος Θέσης: Junior SysAdmin
Περιγραφή: Υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Virtual & Physical Linux servers) Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και setup των servers με χρήση Ansible Monitoring των servers και των υπηρεσιών Συγγραφή documentation για όλες τις υπηρεσίες
περισσότερα
Ο χρήστης ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Κ.- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε. Ο.Ε δημοσίευσε στις 2019-05-28 12:49:31
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
περισσότερα
Ο χρήστης ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ Κ.- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε. Ο.Ε δημοσίευσε στις 2019-05-28 12:47:32
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
περισσότερα
Ο χρήστης Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ δημοσίευσε στις 2019-05-28 12:41:40
Τίτλος Θέσης: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Περιγραφή: ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 'ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ' ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-12 ΕΤΩΝ
περισσότερα
Ο χρήστης Δημήτριος Αν. Κεσίδης και Αικατερίνη Ευ. Ιωάννου ΟΕ δημοσίευσε στις 2019-05-28 12:39:02
Τίτλος Θέσης: Νηπιαγωγός, Βρεφονηπιοκόμος
Περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - ευθύνη για ασφάλεια, καθαριότητα και αυτονομία παιδιών.
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. δημοσίευσε στις 2019-05-28 12:23:37
Τίτλος Θέσης: Φοιτητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Περιγραφή: Απασχόληση στη Δ/νση Σχεδιασμου & Ανάπτυξης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων διαχείρισης αποβλήτων.
περισσότερα
Ο χρήστης ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ δημοσίευσε στις 2019-05-23 08:00:36
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΤΕ ΑΕ (Κοζάνη) δημοσίευσε στις 2019-05-08 03:49:02
Τίτλος Θέσης: Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων
Περιγραφή: Παρακολούθηση και συμμετοχή βοηθητικά προς τους τεχνικούς πεδίου ΟΤΕ στις εργασίες, που αφορούν στην κατασκευή και ενεργοποίηση των πόρων του δικτύου της Εταιρείας.
περισσότερα
Ο χρήστης ΥΠΠΟΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ δημοσίευσε στις 2019-05-06 12:56:24
Τίτλος Θέσης: Ειδικός στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Περιγραφή: Διαχείριση τεχνικών θεμάτων ψηφιακού αρχείου. Στήσιμο ιστοσελίδας. Διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στο δίκτυο και στους υπολογιστές
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-04-30 05:13:27
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθητικό προσωπικό Εκπαίδευση
περισσότερα
Ο χρήστης Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" δημοσίευσε στις 2019-04-30 05:11:03
Τίτλος Θέσης: Βοηθοί ιστορικού αρχείου
Περιγραφή: Βοηθητικό προσωπικό Εκπαίδευση
περισσότερα