2017 ΛΣ Εργαστήριο 07
Ερώτηση 1 από αυτές που απομένουν.
Ενότητα: 01

(01.21) Με ποιά εντολή διαγράφουμε ένα αρχείο με το όνομα file.exe σε Λ.Σ. Windows;

Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις είναι λανθασμένες ή ελλιπείς.

rmdir file.exe

delete file.exe

remove file.exe

erase file.exe