ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξη 2 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στο ΤΜΠΤΠροκήρυξη 2 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Με Θέματα: 1. «Μελέτη και σχεδιασμός ευφυών συστημάτων υποβοήθησης αυτοδιαχείρισης» 2. «Οπτικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών»18-01-2019Λεπτομέρειες
Προκήρυξη 2 Θέσεων Υποψήφιου Διδάκτορα Με Θέμα: 1. «Μελέτη και σχεδιασμός ευφυών συστημάτων υποβοήθησης αυτοδιαχείρισης» 2. «Οπτικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών» Προθεσμία υποβολής: 18-1-2019 έως 28-1-2019 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση icte@uowm.gr(υπόψη κας Ντζιόκα) 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία. 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ), καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. 1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία). 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. 4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται. 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει). 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 8. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 9. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικής με μία από τις διαθέσιμες επιστημονικές περιοχές που έχει καθορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. και αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία. 10. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ). 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.