Το σύστημα μας παρέχει λειτουργίες API για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μηχανική ανάγνωση, επεξεργασία και συσχέτιση.

  • Λίστα συνόλου δεδομένων ( JSON )
    http://arch.icte.uowm.gr/mod/api/public/v1/datasets/all_datasets_meta.json

  • Ανάκτηση συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων( CSV )
    http://arch.icte.uowm.gr/mod/pages/dowload_dataset.php?dowload_id={RESOURCE_ID}&file_type=csv_dowload

  • Ανάκτηση πηγής συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων ( JSON )
    http://arch.icte.uowm.gr/mod/pages/dowload_dataset.php?dowload_id={RESOURCE_ID}&file_type=json_dowload