Μπορείτε να δείτε την περιγραφή κάθε συνόλου δεδομένων κάνοντας click στον τίτλο του.
Η μεταφόρτωση CSV μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα καθώς γίνεται η μετατροπή δεδομένων.