background image

 

73 

 

 

Μία ακόμα επέκταση του αλγορίθμου αποτελεί και ο υπολογισμός της συσσωρευτικής 

ανάλυσης οπτικού πεδίου. Η συσσωρευτική ανάλυση οπτικού πεδίου αποτελεί το σύνολο των 

υπολογισμών της ανάλυσης οπτικού πεδίου για όλα τα στοιχεία του DEM που μελετάται. Πιο 

συγκεκριμένα,  εκτελείται  ανάλυση  οπτικού  πεδίου  με  παρατηρητή  το  κάθε  στοιχείο  της 

εικόνας.  Κάθε  εκτέλεση  αποθηκεύει  στο  κελί  με  τις  συντεταγμένες  του  παρατηρητή,  τον 

αριθμό  των  κελιών  στα  οποία  έχει  ορατότητα.  Αποτέλεσμα  της  συσσωρευτικής  ανάλυση 

οπτικού πεδίου είναι κάθε κελί να έχει τιμή από μηδέν έως το πλήθος των κελιών του DEM. Η 

μέθοδος αυτή δείχνει τα σημεία με την βέλτιστη ορατότητα στην εικόνα και χρησιμοποιείται 

για εφαρμογές, όπως η τοποθέτηση πύργων τηλεπικοινωνιών. 

 

 

Σχήμα 49 Αριστερά παράδειγμα συσσωρευτικής ανάλυσης οπτικού πεδίου και δεξιά παράδειγμα απλής 

ανάλυσης οπτικού πεδίου

17

.

 

Η  συσσωρευτική  ανάλυση  οπτικού  πεδίου  απεικονίζεται  στην  αριστερά  στο 

Σχήμα  49

.  Κάθε 

κελί έχει χρώμα ανάλογο με το πλήθος των σημείων στα οποία το κελί έχει ορατότητα. Η απλή 

ανάλυση  οπτικού  πεδίου  που  απεικονίζεται  δεξιά  έχει  ως  παρατηρητή  το  τρίγωνο  και 

αποτελείται  από δύο χρώματα, καθένα  από τα οποία δείχνει  αν υπάρχει ορατότητα από τον 

παρατηρητή στο κελί. 

 

                                                 

17

 

Πηγή  του  σχήματος  είναι  η 

ιστοσελίδα 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0112191

.  Η 

επίσκεψη έγινε στις 11/5/2020