background image

 

63 

 

παρατηρητής βρίσκεται στο σημείο που δείχνει το κίτρινο βέλος, τα πράσινα κελιά αντιπροσωπεύουν τα ορατά 

κελιά και τα κόκκινα κελιά αντιπροσωπεύουν τα μη ορατά κελιά. 

Όπως  παρουσιάζεται  παραπάνω,  τα  αποτελέσματα  του  αλγόριθμο  που  υλοποιήθηκε  στην 

παρούσα εργασία και του αλγορίθμου του GRASS σχεδόν ταυτίζονται. Στο υποκεφάλαιο που 

ακολουθεί  περιλαμβάνονται  μετρήσεις  για  την  πιο  ακριβής  σύγκριση  των  παραπάνω 

αλγορίθμων. 

 

4.1.1 Μετρήσεις 

 

Καθώς  ο  αλγόριθμος  που  υλοποιήθηκε  έχει  αρκετή  απόκλιση  από  τον  πρωτότυπο 

αλγόριθμο του Van Krevel, είναι απαραίτητα να εξεταστεί, αν η απόκλιση που προκύπτει είναι 

αποτέλεσμα σφαλμάτων στο αλγόριθμο που υλοποιήθηκε ή οφείλεται σε έλλειψη ακρίβειας 

του βασικού αλγορίθμου του Van Kreveld. Επομένως, παρακάτω εκτελούνται δυο συγκρίσεις. 

Η πρώτη σύγκριση έχει στόχο να δείξει την έλλειψη ακρίβειας του πρωτότυπου αλγορίθμου 

του Van Keveld σε σχέση με τον πιο ακριβή αλγόριθμο του GRASS. Η δεύτερη σύγκριση έχει 

στόχο  να  δείξει  ότι  τα  αποτελέσματα  του  αλγορίθμου  που  υλοποιήθηκε  είναι  ορθά,  αφού 

ταιριάζουν  με  αυτά  του  αλγόριθμο  του  GRASS.  Στις  μετρήσεις  που  ακολουθούν 

χρησιμοποιήθηκε  έκταση  63,76 

𝑘𝑚

2

 

του  υψομετρικού  μοντέλου.  Παρακάτω, 

πραγματοποιείται η πρώτη σύγκριση μεταξύ του πρωτότυπου αλγόριθμου του Van Kreveld με 

τον αλγόριθμο του GRASS.  

 

Ορατά κελιά 

GRASS 

Μη ορατά κελιά 

GRASS 

Ευστοχία 

χρήστη 

Ορατά κελιά Van Kreveld 

87332 

3712 

0,95922 

Μη ορατά κελιά Van Kreveld 

85222 

6888733 

0,98777 

Ευστοχία παραγωγού 

0,5061 

0,9995 

 

 Συντελεστή k 

0,666 

Συνολική ακρίβεια 

0,9874 

Πίνακας 1 Σύγκριση βασικού αλγορίθμου με τον αλγόριθμο του GRASS 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 1) είναι πως ο πρωτότυπος 

αλγόριθμος παρουσιάζει σημαντική αστοχία ως προς την ακρίβεια του. Ενώ τα κελιά που δεν 

είναι  ορατά  εντοπίζονται  με  επιτυχία,  τα  κελιά  στα  οποία  ο  παρατηρητής  έχει  ορατότητα 

παρουσιάζουν  σημαντική  απόκλιση.  Η  απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην τιμή του 

συντελεστή  k.  Ο  συντελεστής  k  αποτελεί  μια  μεταβλητή,  που  εκφράζει  την  ομοιότητα  των 

αποτελεσμάτων, και σε αντίθεση με την συνολική ακρίβεια, περιλαμβάνει στις μετρήσεις του 

την πιθανότητα τα κοινά σημεία που προκύπτουν να βρέθηκαν τυχαία. Η τιμή του κυμαίνεται 

μεταξύ του ένα και του μείον ένα. Όταν παίρνει την τιμή ένα υπάρχει πλήρης ομοιότητα, ενώ