background image

 

58 

 

Όπως  φαίνεται  και  στο  παραπάνω  σχήμα  (

Σχήμα  40

),    όταν  το  κομμάτι  που  υπολογίζεται 

βρίσκεται  ταυτόχρονα  στο  τρίτο  και  στο  τέταρτο  τεταρτημόριο,  ο  υπολογισμός  δεν  γίνεται 

μεταξύ των δύο ευθειών αλλά μεταξύ της κάθε ευθείας και τα όρια του DEM. Στην περίπτωση 

αυτή  ο  υπολογισμός  των  κελιών  αρχίζει  από  το  πιο  απομακρυσμένο  σημείο  από  τον 

παρατηρητή της πρώτης ευθείας και δεν τελειώνει στη θέση του παρατηρητή, αλλά συνεχίζεται 

ο υπολογισμός από το σημείο τομής των δυο ευθειών μέχρι το τέλος της δεύτερης ευθείας. 

 

 Η τελευταία περίπτωση συμβαίνει όταν  το κομμάτι περιέχει της διεργασίας  το τρίτο 

και το τέταρτο τεταρτημόριο. Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται χρήση των παραπάνω μεθόδων, 

έτσι ώστε να υπολογίζονται τα κελιά στο πρώτο και δεύτερο τεταρτημόριο και στη συνέχεια 

στο τρίτο και τέταρτο τεταρτημόριο.  

 

Σχήμα 41 Παράδειγμα σάρωσης τομέα που βρίσκεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου τεταρτημόριου, ο 

υπολογισμός πραγματοποιείται με την αναγραφόμενη σειρά. 

Όπως  φαίνεται  και  στο  παραπάνω  σχήμα  (

Σχήμα  41

),  για  τον  υπολογισμό  κομματιών  που 

αρχίζουν  από  γωνία  μικρότερη  των  π  rad  και  καταλήγουν  σε  γωνία  μεγαλύτερη  των  π  rad 

πραγματοποιείται ξεχωριστά ο υπολογισμός για το τμήμα μέχρι π rad, και για αυτό που είναι 

μεγαλύτερο των π rad. Οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι 

κατάλληλη  για  τον  υπολογισμό  των  κελιών  του  κάθε  κομματιού.  Οι  υπολογισμοί  του  κάθε 

κομματιού περιλαμβάνουν εκτός από τα κελιά που περιέχονται σε κάθε κομμάτι και αυτά που 

απλά  τέμνονται  από  τις  ευθείες.  Επομένως,  για  να  αποφευχθεί  η  εισαγωγή  διπλότυπων 

γεγονότων είναι απαραίτητο να μοιραστούν μόνο στο ένα κομμάτι τα κελιά που τέμνονται από 

την ευθεία με γωνία π rad, καθώς τέμνει κελιά που περιλαμβάνονται και στα δύο κομμάτια. 

Όπως απεικονίζεται και στα παραπάνω σχήματα (

Σχήμα 41

), τα κελιά που τέμνονται από την 

ευθεία,  όταν  βρίσκεται  στην  γωνία  π  rad  υπολογίζονται  με  το  κομμάτι  που  βρίσκεται  στο 

δεύτερο  τεταρτημόριο  και  παραλείπονται  στις  μετρήσεις  του  τρίτου  τεταρτημόριου.  Με 

ανάλογο τρόπο γίνεται και ο υπολογισμός των κελιών για την γωνία μηδέν rad. Ο υπολογισμός 

των κελιών στη περίπτωση αυτή πραγματοποιείται με το κομμάτι που βρίσκεται  στο πρώτο 

τεταρτημόριο και παραλείπονται από την τελευταία διεργασία που περιέχει την γωνία 2π rad.