background image

 

57 

 

 

Για τον υπολογισμό των κομματιών ως είσοδος απαιτούνται τα δεδομένα που δέχεται 

η  σειριακή  σάρωση,  ενώ  είναι  απαραίτητη  και  η  γωνία  στην  οποία  αρχίζει  και  στην  οποία 

τελειώνει  το  κομμάτι.  Με  την  χρήση  των  δύο  αυτών  γωνιών  και  την  εξίσωση  της  ευθείας, 

υπολογίζονται οι συντεταγμένες των σημείων που οι δυο ευθείες τέμνουν τα άκρα του DEM. 

Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα κελιά ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκονται. Η 

πρώτη περίπτωση συμβαίνει όταν το κομμάτι βρίσκεται ολόκληρο σε ένα τεταρτημόριο.  

 

Σχήμα 39 Παράδειγμα σάρωσης τομέα που βρίσκεται μόνο σε ένα τεταρτημόριο, ο υπολογισμός 

πραγματοποιείται με την αναγραφόμενη σειρά. 

Όπως  φαίνεται  και  στο  παραπάνω  σχήμα  (

Σχήμα  39

)  όταν  το  κομμάτι  που  υπολογίζεται  δεν 

ξεπερνά τα όρια ενός μόνο τεταρτημόριου ο υπολογισμός γίνεται μεταξύ των δύο ευθειών, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος ώστε να μην ξεπεραστούν τα όρια του DEM. Ο υπολογισμός των 

κελιών αρχίζει από το κοντινότερο σημείο της πρώτης ευθείας στον παρατηρητή και τελειώνει 

όταν φτάσει το σημείο στα όριο της εικόνας. Όπως παρουσιάζεται και στο 

Σχήμα 39

, για κάθε 

στοιχείο της πορτοκαλί ευθείας υπολογίζονται τα κελιά στην ίδια στήλη, που βρίσκονται πάνω 

από  τη  γραμμή  αυτή,  και  ταυτόχρονα  κάτω  από  την  πράσινη  γραμμή.  Στο  κάθε  κομμάτι 

ανήκουν και τα κελιά που τέμνονται από τις δύο ευθείες, ακόμα και αν το μεγαλύτερο μέρος 

τους δεν βρίσκεται ενδιάμεσα τους. 

 

Η δεύτερη περίπτωση συμβαίνει όταν το κομμάτι βρίσκεται ταυτόχρονα στο πρώτο και 

δεύτερο τεταρτημόριο. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται τα κελιά μεταξύ των δύο ευθειών 

και  το  όριο  του  DEM.  Με  ανάλογο  τρόπο  υπολογίζονται  τα  κομμάτια  που  βρίσκονται 

ταυτόχρονα στο τρίτο και τέταρτο τεταρτημόριο. 

 

Σχήμα 40 Παράδειγμα σάρωσης τομέα που βρίσκεται ταυτόχρονα στο τρίτο και τέταρτο τεταρτημόριο, ο 

υπολογισμός πραγματοποιείται με την αναγραφόμενη σειρά.