background image

 

52 

 

Αν το κελί έχει την μεγαλύτερη κλίση σε σύγκριση με όλα τα κελιά που προηγούνται, τότε ο 

παρατηρητής  έχει  ορατότητα  σε  αυτό  και  του  δίνεται  τιμή  1,  ενώ  αν  υπάρχει  κελί  με 

μεγαλύτερη κλίση παίρνει τιμή -1. 

 

Για τον περιορισμό των υπολογισμών υπάρχουν δύο δικλείδες που εφαρμόζονται. Με 

τις εισαγωγές και εξαγωγές των κελιών δημιουργείται μια λίστα που περιλαμβάνει για το κάθε 

κελί τη μέγιστη τιμή ύψος που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε γεγονός του. Η μέγιστη κλίση από 

κάθε κελί, που προηγείται στη λίστα, συγκρίνεται με το ύψος του κελιού για το οποίο συμβαίνει 

το γεγονός κέντρου, πριν γίνουν αναλυτικοί υπολογισμοί για το κελί. Σε περίπτωση που το κελί 

με το γεγονός κέντρου έχει κλίση μεγαλύτερη από αυτή της λίστας, τότε υπάρχει ορατότητα 

στο κελί, χωρίς να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μετρήσεις. 

 

Σχήμα 35 Προσαρμογή του μέγιστου ύψους του κελιού ανάλογα με το σημείο τομής του από την γραμμή 

ορατότητας. Όταν συμβεί το γεγονός κέντρου, στο σημείο τομής των τριγώνων, το μέγιστο ύψος του κελιού 

επαναπροσδιορίζεται με βάση το ύψος του γεγονότος εξόδου. 

Η  μέγιστη  πιθανή  κλίση  υπολογίζεται  ανάλογα  με  την  γωνία  περιστροφής  της  γραμμής 

ορατότητας. Όπως απεικονίζεται και παραπάνω (

Σχήμα 35

), ο υπολογισμός για το μέγιστο ύψος 

διαφέρει  πριν  και  μετά  το  γεγονός  κέντρου  του  κάθε  κελιού.  Για  γωνία  μικρότερη  του 

γεγονότος κέντρου κάθε κελιού, η μέγιστη κλίση υπολογίζεται από την σύγκριση της κλίσης 

για την θέση του γεγονότος εισόδου με την κλίση του για την θέση του γεγονότος κέντρου. 

Όταν  συμβαίνει  το  γεγονός  κέντρου  κάθε  κελιού,  και  αφού  υπολογιστεί  η  ορατότητα  του, 

γίνεται επαναπροσδιορισμός της μεγίστης τιμής του κελιού. Η μεγίστη τιμή της κλίσης για το 

κελί από το σημείο αυτό και μετά υπολογίζεται από τη σύγκριση της κλίσης του κελιού για την 

θέση του γεγονότος εξόδου και την κλίση του για την θέση του γεγονότος κέντρου. Η δεύτερη 

δικλείδα  εφαρμόζεται  όταν  για  οποιοδήποτε  κελί,  πριν  το  κελί  που  εξετάζεται,  βρεθεί 

μεγαλύτερη τιμή ύψους. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός ορατότητας για το γεγονός 

διακόπτεται και δεν υπάρχει ορατότητα στο κελί. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττοί 

υπολογισμοί για τα υπόλοιπα κελιά της ευθείας.