background image

 

51 

 

μέτρα, ώστε να υπάρχει κοινή μονάδα μέτρησης και στον υπολογισμό του ύψους του κελιού 

σε σχέση με την καμπυλότητα της γης. Η καμπυλότητα της γης προκαλεί μείωση στο ύψος του 

κάθε κελιού, όπως φαίνεται και στον τύπο που ακολουθεί.  

ύ𝜓𝜊𝜍

 𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ό

= ύ𝜓𝜊𝜍

𝜅𝜀𝜆𝜄𝜊ύ

(𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜅𝜀𝜆𝜄𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊 𝜏𝜊𝜈 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜏𝜂𝜌𝜂𝜏ή)

2

(2∗6370997)

   (8) 

Για τον υπολογισμό της ορατότητας δεν συγκρίνεται το ύψος των κελιών, άλλα η κλίση που 

δημιουργεί το κελί του παρατηρητή με το κελί για το οποίο εξετάζεται. Η μέτρηση της κλίσης 

είναι πιο αξιόπιστη, αφού λαμβάνει υπόψη πως επηρεάζει η απόσταση την ορατότητα. 

 

Σχήμα 34 Απεικόνιση της επιρροής της απόστασης από τον παρατηρητή στην ορατότητα σε σχέση με το ύψος 

των εμποδίων. Το μπλε εμπόδιο έχει μεγαλύτερο ύψος, αλλά μικρότερη κλίση λόγω της απόστασης του από τον 

παρατηρητή.  

Όπως  απεικονίζεται  και  στο 

Σχήμα  34

,  ενώ  το  μπλε  εμπόδιο  έχει  μεγαλύτερο  ύψος  από  το 

πράσινο, αλλά βρίσκεται πιο μακριά από τον παρατηρητή. Κατά συνέπεια, η κλίση του είναι 

μικρότερη  και  ο  παρατηρητής  δεν  έχει  ορατότητα  σε  αυτό.  Ένας  ακόμα  παράγοντας  που 

επηρεάζει τις μετρήσεις αποτελεί το σημείο που τέμνει η γραμμή ορατότητας το κάθε κελί. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα κελιά που προηγούνται στην λίστα από το κελί που εξετάζεται 

δεν τέμνονται από την ημιευθεία στο κέντρο τους. Επομένως, το ύψος τους δεν είναι αυτό που 

δίνεται από το DEM. Για αυτό το λόγο, κατά τον υπολογισμό του ύψους πραγματοποιείται μια 

επιπλέον  προσέγγιση  του  ύψους  με  την  τεχνική  της  παρεμβολής.  Σε  αυτή  την  προσέγγιση 

χρησιμοποιείται, είτε το γεγονότος εισόδου με συντεταγμένες (x0,y0,h0) και γωνία (α0), είτε 

το γεγονότος εξόδου με συντεταγμένες (x2,y2,h2) και γωνία (α2), ανάλογα με την απόσταση 

από  το  σημείο  που  προσεγγίζεται,  το  οποίο  έχει  συντεταγμένες  (x,y,h)  και  γωνία  (α).  Στον 

παρακάτω  τύπο  θεωρείται  πλησιέστερο  το  γεγονός  εισόδου,  αλλά  με  ανάλογο  τρόπο 

υπολογίζεται και όταν είναι πλησιέστερο το γεγονός εξόδου: 

𝜐𝜓𝜊𝜍

𝜋𝜌𝜊𝜎έ𝛾𝛾𝜄𝜎𝜂

= ℎ1 + |ℎ1 − ℎ0| ∗

(|𝛼1−𝛼|)

(|𝛼1−𝛼0|)

  

(9)

 

Με  αυτό  τον  τρόπο  δίνεται  μια  τιμή  για  το  ύψος  του  κελιού  μεταξύ  των  τιμών  των  δύο 

γεγονότων, που είναι ανάλογη με το πιο κοντινό γεγονός στο σημείο τομής της LOS με το κελί. 

Για τον υπολογισμό της ορατότητας, συγκρίνεται η κλίση για το κελί που συμβαίνει γεγονός 

εισόδου, με την κλίση των υπολοίπων κελιών της λίστας ορατότητας αρχίζοντας από την αρχή 

της λίστας και τελειώνοντας πριν τη θέση του κελιού για το οποίο συμβαίνει γεγονός κέντρου.