background image

 

47 

 

 

Σχήμα 29 Παράδειγμα σειράς της αρχικοποίησης. Σε κάθε βήμα υπολογίζονται τα κελιά με διαφορετικό χρώμα 

αρχίζοντας από το κόκκινο κελί και καταλήγοντας στα κίτρινα. 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα (

Σχήμα 29

), για κάθε τιμή y που ανήκει στην ευθεία 

αρχικοποίησης υπολογίζονται τα κελιά  που  τέμνονται από την ευθεία και  προστίθενται  στη 

λίστα ορατότητας.  Κάθε χρώμα των κελιών του  σχήματος 29 (

Σχήμα 29

)  αντιπροσωπεύει  τα 

κελιά που εισάγονται για κάθε διαφορετική τιμή y της ευθείας. Στο παρακάτω σχήμα (

Σχήμα 

30

)  παρουσιάζεται  ο  υπολογισμός  των  συντεταγμένων  των  κελιών  που  τέμνονται  από  την 

ευθεία αρχικοποίησης για κάθε γραμμή. Όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 30

, για τον  εντοπισμό 

των κελιών που βρίσκονται μεταξύ του y και του y+1 υπολογίζεται το και x' χρησιμοποιώντας 

τις  τιμές  y  και  y+1  στην  εξίσωση  της  ευθείας  αρχικοποίησης.  Αφού  υπολογιστούν  οι  τιμές 

αυτές, αρχικοποιούνται τα κελιά από  (x,  y) έως (x', y), και στη συνέχεια η  διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται για τα κελιά μεταξύ y+n και y+(n+1), μέχρι να υπολογιστούν όλα κελιά που 

τέμνονται  από  την  ευθεία.  Στο  σχήμα  (

Σχήμα  30

)  που  ακολουθεί,  τα  κελιά  που  βρίσκονται 

μεταξύ y και y+1 απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα. 

 

Σχήμα 30 Παράδειγμα υπολογισμού των κελιών που τέμνονται από την γραμμή ορατότητας για κάθε γραμμή 

που τέμνει η γραμμή ορατότητας. 

Για κάθε κελί που τέμνεται πραγματοποιείται μόνο ο υπολογισμός του γεγονότος εισόδου του 

κελιού, ώστε να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα του για τους άλλους τύπους γεγονότων. Όταν ένα 

κελί τέμνεται στις συντεταγμένες του γεγονότος εξόδου του, τότε η εισαγωγή του στοιχείου 

είναι περιττή, ενώ αντίστοιχα αν τέμνεται στο κέντρο του το γεγονός κέντρου θα υπολογιστεί 

ακριβώς μετά την αρχικοποίηση. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η  αρχικοποίηση απαιτεί 

απόλυτη ακρίβεια για τα κελιά και τα γεγονότα που περιλαμβάνει.

 

Κάθε κελί έχει ακριβώς τρία 

γεγονότα, επομένως σε περίπτωση που κατά την αρχικοποίηση προστεθούν γεγονότα εισόδου