background image

 

43 

 

 

στον άξονα y με y>y 

𝑦

θέσης παρατηρητή 

, τότε το κελί έχει γεγονός εισόδου στο σημείο 

(x+0.5,  y-0.5)  και  το  γεγονός  εξόδου  στο  σημείο  (x-0.5,  y-0.5).  Ενώ,  για  y<y 

𝑦

θέσης παρατηρητή 

  έχει  γεγονός  εισόδου  στο  σημείο  (x-0.5,  y+0.5)  και  το  γεγονός 

εξόδου στο σημείο (x+0.5, y+0.5). 

 

 

Σχήμα 25 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center) για κελί που βρίσκεται στον 

άξονα ψ. 

 

στον άξονα x με x>x 

𝑦

𝜃έ𝜎𝜂𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜏𝜂𝜌𝜂𝜏ή 

, τότε το κελί έχει γεγονός εισόδου στο σημείο 

(x-0.5,  y-0.5)  και  το  γεγονός  εξόδου  στο  σημείο  (x-0.5,  y+0.5).  Ενώ,  για  x<x 

𝑦

θέσης παρατηρητή 

  έχει  γεγονός  εισόδου  στο  σημείο  (x+0.5,  y+0.5)  και  το  γεγονός 

εξόδου στο σημείο (x+0.5, y-0.5). 

 

 

Σχήμα 26 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center) για κελί που βρίσκεται στον 

άξονα χ. 

 

 3.3.2 Υπολογισμός μετρήσεων γεγονότων 

 

Με  βάση  τις  συντεταγμένες  που  υπολογίστηκαν  για  το  κάθε  γεγονός, 

πραγματοποιούνται  οι  εξής  μετρήσεις.  Για  τα  γεγονότα  κέντρου  και  εξόδου  υπολογίζεται  η 

γωνιά  στην  οποία  προκύπτουν  και  αποθηκεύεται  στην  λίστα  σάρωσης  μαζί  με  τις