background image

 

42 

 

 

 

Σχήμα 22 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center) για κελί στο δεύτερο 

τεταρτημόριο. 

 

στο τρίτο τεταρτημόριο το κελί έχει γεγονός εισόδου στο σημείο (x-0.5, y+0.5) και το 

γεγονός εξόδου στο σημείο (x+0.5, y-0.5). 

 

 

Σχήμα 23 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center) για κελί στο τρίτο τεταρτημόριο. 

 

στο τέταρτο τεταρτημόριο το κελί έχει γεγονός εισόδου στο σημείο (x-0.5, y-0.5) και το 

γεγονός εξόδου στο σημείο (x+0.5, y+0.5). 

 

Σχήμα 24 Θέσεις γεγονότων εισόδου (enter), εξόδου (exit) και κέντρου (center) για κελί στο τέταρτο 

τεταρτημόριο. 

 

Με διαφορετικό τρόπο υπολογίζονται και τα κελιά που βρίσκονται στους άξονες και y 

ανάλογα με τη θέση του κελιού ως προς τον παρατηρητή. Αν το κελί ανήκει: