background image

 

40 

 

κελί υπολογίζεται όταν συμβαίνει γεγονός κέντρου. Έξοδος του αλγορίθμου είναι ένας πίνακας 

που περιέχει μηδέν για κάθε κελί στο οποίο ο παρατηρητής δεν έχει ορατότητα, και ένα για 

κάθε κελί στο οποίο έχει ορατότητα.  

 

3.2 Είσοδος αλγορίθμου

Για την λειτουργία του αλγορίθμου απαιτούνται ένα αρχείο με το DEM της περιοχής 

που εξετάζεται. Το αρχείο αυτό είναι της μορφής TIFF (Tagged Image File Format) και περιέχει 

το  υψόμετρο  του  εδάφους  για  το  κέντρο  του  κάθε  εικονοστοιχείου  (pixel)  της  εικόνας. 

Επιπλέον,  πρέπει  να  προσδιοριστούν  οι  συντεταγμένες  της  θέσης  του  παρατηρητή.  Τέλος, 

απαραίτητο  είναι  ένα  αρχείου  κειμένου  (plain  text),  το  οποίο  περιέχει  την  τιμή  που 

προσαρμόζει το ύψος του παρατηρητή, ώστε το ύψος του να βρίσκεται 1,65 μέτρο πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους.

 

 

Σχήμα 19 Μερικές από τις σειρές του αρχείου TIFF που περιέχει τα δεδομένα εισόδου για το ύψος των κελιών 

σε μορφή ευανάγνωστη από άνθρωπο.

 

Το  αρχείο  που  παρουσιάζεται  στο  παραπάνω  σχήμα  (

Σχήμα  19

),  περιέχει  έναν  δισδιάστατο 

πίνακα, του οποίου οι γραμμές και οι στήλες αποτελούν τις συντεταγμένες χ και ψ του DEM. 

Κάθε κελί του πίνακα περιέχει την τιμή του ύψους του κελιού με τις αντίστοιχες συντεταγμένες.  

 

3.3 Σάρωση περιοχής 

Η σάρωση της περιοχής αποτελεί το πρώτο στάδιο του αλγορίθμου και στόχος της είναι 

η μέτρηση των χαρακτηριστικών του κάθε κελιού, που είναι απαραίτητα στην συνέχεια του 

αλγορίθμου  για  τον  υπολογισμό  της  ορατότητας.  Η  σάρωση  είναι  αναγκαίο  να 

πραγματοποιηθεί πριν τον υπολογισμό της ορατότητας, καθώς παρέχει την σειρά  εκτέλεσης 

των  γεγονότων  στα  οποία  βασίζεται  ο  αλγόριθμος  στο  δεύτερο  στάδιο  της  εκτέλεσης  του. 

Δεδομένα εισόδου για τη σάρωση είναι τα ύψη των κέντρων όλων των κελιών, η θέση και το 

ύψος του παρατηρητή. Ως έξοδο, επιστρέφει μία λίστα η οποία περιέχει σε κάθε γραμμή της το 

είδος του γεγονότος και τις μετρήσεις του.