background image

 

31 

 

του παρατηρητή, καθώς το ύψος του δεν είναι ίδιο με την τιμή του κελιού στο οποίο βρίσκεται, 

αλλά υπολογίζεται ως το άθροισμα της τιμής του κελιού και του ύψους του παρατηρητή. Η 

ανάλυση οπτικού πεδίου αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα, αλλά και εξαιρετικά απαιτητική 

σε επεξεργαστική ισχύ, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται επανειλημμένα, όπως στην περίπτωση της 

συσσωρευτικής  ανάλυσης  οπτικού  πεδίου.  Η  ταχύτητα  και  η  ακρίβεια  του  αλγορίθμου 

εξαρτώνται από το μέγεθος των κελιών του DEM καθώς, όσο μεγαλύτερα είναι τα κελιά, τόσο 

μικρότερη είναι η ακρίβεια του αποτελέσματος και τόσο γρηγορότερη είναι η ταχύτητα του 

αλγορίθμου [32].  

 

Σχήμα 9 Απεικόνιση ανάλυσης οπτικού πεδίου, στην οποία η θέση του παρατηρητή βρίσκεται στο σημείο που 

δείχνει το κίτρινο βέλος, τα ορατά σημεία φαίνονται με πράσινο, και τα μη ορατά με κόκκινο. 

 

2.7.1 Αλγόριθμος R3 

 

Ο  αλγόριθμος  του  R3  είναι  ένας  αλγόριθμος  ανάλυσης  οπτικού  πεδίου  που 

περιγράφτηκε από τους Franklin κ.ά. [22]. Ο R3 είναι ένας άμεσος τρόπος υπολογισμού, που 

πετυχαίνει υψηλή ακρίβεια με συνέπεια να επιβραδύνεται ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου. 

Ο αλγόριθμος υπολογίζει την γραμμή ορατότητας του παρατηρητή προς κάθε κελί. Για κάθε 

κελί  που  δεν  τέμνεται  από  την  γραμμή  ορατότητας  στο  κέντρο  του  κελιού,  το  ύψος 

υπολογίζεται με βάση το σημείο στο οποίο τέμνεται.