background image

 

30 

 

παρατηρητή  στο  σημείο  q  με  ύψος  (

𝜐𝜓ό𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊

𝑞

)  και  σημείο  παρατήρησης  το  u  με  ύψος 

(

𝜐𝜓ό𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊

𝑢

 ) όταν απέχουν μεταξύ τους απόσταση (

𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂

𝑢𝑞

 )είναι [27]:

 

Ύ𝜓𝜊𝜍 𝜊𝜌ί𝜁𝜊𝜈𝜏𝛼

𝑞

= 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑡𝑎𝑛

𝜐𝜓ό𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊

𝑞

−𝜐𝜓ό𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊

𝑢

𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂

𝑢𝑞

   (3) 

 

2.6 Παρεμβολή 

 

Η παρεμβολή είναι μια τεχνική που ανήκει στο πεδίο της αριθμητικής ανάλυσης, και 

χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί προσεγγιστικά η τιμή ενός σημείου, με την χρήση των τιμών 

των  γειτονικών  περιοχών.  Ο  αριθμός  των  σημείων  που  χρησιμοποιούνται,  βελτιώνει  την 

προσέγγιση,  αλλά  κάνει  τον  υπολογισμό  πιο  σύνθετο.  Για  παράδειγμα,  η  παρεμβολή  που 

χρησιμοποιεί  δυο  σημεία  ονομάζεται  και  γραμμική  παρεμβολή  και  προκύπτει  από  τον 

παρακάτω τύπο, όπου χρησιμοποιούνται τα σημεία (x1, y1, h1) και (x2, y2, h2) για να εκτιμηθεί 

η τιμή για το ύψος h στο σημείο (x, y) [35]: 

ℎ = |𝑥 − 𝑦1| ∗ ℎ2 + |𝑥 − 𝑦2| ∗ ℎ1   (4) 

Η  τεχνική  αυτή  χρησιμοποιείται  συχνά  στην  ανάλυση  οπτικού  πεδίου,  καθώς  η  τιμές  που 

δίνονται από το DEM, αφορούν το κέντρο του κάθε κελιού, ενώ συνήθως δεν εξετάζεται το 

κάθε κελί στο κέντρο του.  

 

2.7 Ανάλυση οπτικού πεδίου  

 

Ανάλυση  οπτικού  πεδίου  (viewshed  analysis)  είναι  η  διαδικασία  στην  οποία 

υπολογίζονται για ένα σημείο, οι περιοχές στις οποίες το συγκεκριμένο σημείο έχει ορατότητα. 

Αρχικά ορίζεται σε ποιο κελί του DEM, βρίσκεται ο παρατηρητής και εξετάζεται η γραμμή 

ορατότητας  από  το  κελί  του  παρατηρητή  προς  όλα  τα  υπόλοιπα  κελιά,  και  εντοπίζονται  τα 

κελιά στα οποία έχει ο παρατηρητής ορατότητα [4]. Στη συνέχεια, τα κελιά στα οποία υπάρχει 

ορατότητα παίρνουν την τιμή ένα, και τα υπόλοιπα την τιμή μηδέν. Το αποτέλεσμα είναι να 

δημιουργείται ένας χάρτης ορατότητας, στον οποίο θα φαίνονται μόνο τα κελιά που είναι ορατά 

από  τον  παρατηρητή.  Σε  περίπτωση  που  ένα  σημείο  δεν  είναι  ορατό  από  τον  παρατηρητή, 

μπορεί  να  υπολογιστεί  το  απαραίτητο  ύψος  του  σημείου,  ώστε  να  έχει  ο  παρατηρητής 

ορατότητα  σε  αυτό  [1].  Μια  επιπλέον  βασική  παραλλαγή  της  αποτελεί  η  συσσωρευτική 

ανάλυση οπτικού πεδίου, στην οποία εκτελείται ανάλυση οπτικού πεδίου για κάθε στοιχείο της 

εικόνας που εξετάζεται [5]. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να εντοπιστούν τοποθεσίες 

που παρέχουν ορατότητα στα περισσότερα δυνατόν σημεία και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές 

όπως η τοποθέτηση πύργων τηλεπικοινωνιών [36]. Σημαντικό είναι να δοθεί προσοχή στο ύψος